Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
22789284292368226084358100000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 114572
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 49313
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 22917
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 20087
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16032
 6. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 14759
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 13552
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12239
 9. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11887
 10. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 11261
 11. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 10837
 12. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 9805
 13. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 8862
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 8595
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7971
 16. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 7587
 17. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7538
 18. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7246
 19. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 6990
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6522
 21. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6408
 22. E-RADA
  Wyświetleń: 6092
 23. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 6002
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5993
 25. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 5938
 26. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5841
 27. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5818
 28. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5805
 29. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 5652
 30. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 5647
 31. Petycje
  Wyświetleń: 5614
 32. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5583
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5491
 34. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 5484
 35. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 5383
 36. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5369
 37. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5217
 38. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 5198
 39. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 5153
 40. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5118
 41. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5036
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5034
 43. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 4903
 44. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4820
 45. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 4751
 46. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 4680
 47. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 4576
 48. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 4573
 49. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4546
 50. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4525
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4467
 52. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 4447
 53. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 4365
 54. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4177
 55. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 4121
 56. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4114
 57. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4096
 58. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 4093
 59. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 4059
 60. Budżet
  Wyświetleń: 4052
 61. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4006
 62. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3990
 63. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 3988
 64. Referendum
  Wyświetleń: 3947
 65. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3928
 66. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 3897
 67. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 3856
 68. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 3840
 69. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 3836
 70. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3813
 71. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3806
 72. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 3772
 73. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 3766
 74. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3717
 75. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3713
 76. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 3693
 77. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 3650
 78. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3645
 79. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3629
 80. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3612
 81. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3564
 82. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3561
 83. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 3554
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3553
 85. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3551
 86. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3524
 87. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3507
 88. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3502
 89. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3499
 90. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3493
 91. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3472
 92. Akcyza
  Wyświetleń: 3430
 93. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3419
 94. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3398
 95. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 3383
 96. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 3367
 97. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 3334
 98. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 3301
 99. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 3290
 100. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 3288
 101. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3266
 102. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 3263
 103. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 3251
 104. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3250
 105. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3184
 106. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3183
 107. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3169
 108. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3169
 109. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 3101
 110. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 3092
 111. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3085
 112. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3054
 113. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3040
 114. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3026
 115. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3013
 116. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3012
 117. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3003
 118. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 2999
 119. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 2996
 120. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 2987
 121. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 2946
 122. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 2939
 123. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 2923
 124. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 2905
 125. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 2872
 126. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 2826
 127. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 2815
 128. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 2794
 129. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 2783
 130. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 2769
 131. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 2749
 132. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2718
 133. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 2714
 134. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 2693
 135. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2691
 136. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 2681
 137. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2655
 138. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 2633
 139. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2604
 140. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2603
 141. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2594
 142. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2515
 143. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2498
 144. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2472
 145. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 2461
 146. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2412
 147. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2363
 148. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 2343
 149. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2343
 150. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 2337
 151. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 2308
 152. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2302
 153. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 2288
 154. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 2286
 155. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2272
 156. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2228
 157. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 2216
 158. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 2206
 159. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 2169
 160. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2168
 161. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2156
 162. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 2154
 163. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 2149
 164. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2146
 165. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2128
 166. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2119
 167. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 2101
 168. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 2098
 169. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 2095
 170. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2085
 171. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 2053
 172. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2029
 173. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2007
 174. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 1999
 175. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 1985
 176. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 1961
 177. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 1958
 178. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 1956
 179. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1952
 180. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 1952
 181. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1934
 182. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 1923
 183. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1910
 184. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1901
 185. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1895
 186. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1893
 187. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1890
 188. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 1884
 189. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 1865
 190. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1860
 191. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1853
 192. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1852
 193. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1847
 194. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1835
 195. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 1828
 196. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1824
 197. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 1821
 198. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1813
 199. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1804
 200. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1803
 201. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1794
 202. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1787
 203. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1784
 204. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1763
 205. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1738
 206. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1735
 207. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1731
 208. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1705
 209. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1704
 210. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1695
 211. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1686
 212. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1677
 213. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1670
 214. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1669
 215. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1660
 216. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1655
 217. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1654
 218. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1654
 219. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1641
 220. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1616
 221. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1614
 222. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1606
 223. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1593
 224. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1591
 225. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 1580
 226. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1579
 227. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1577
 228. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1568
 229. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1567
 230. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1562
 231. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1559
 232. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1547
 233. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1545
 234. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1544
 235. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1536
 236. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1535
 237. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1532
 238. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1531
 239. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1526
 240. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1525
 241. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1523
 242. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1519
 243. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1514
 244. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1513
 245. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1511
 246. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1507
 247. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1503
 248. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1500
 249. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1498
 250. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1490
 251. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1489
 252. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1485
 253. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1482
 254. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1477
 255. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1465
 256. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1456
 257. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1455
 258. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1452
 259. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1450
 260. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 1449
 261. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1433
 262. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1431
 263. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1430
 264. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1429
 265. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1428
 266. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1425
 267. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1420
 268. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1418
 269. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1403
 270. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1394
 271. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1383
 272. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1378
 273. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1377
 274. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1375
 275. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1374
 276. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1368
 277. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1365
 278. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1361
 279. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1355
 280. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1352
 281. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1350
 282. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1340
 283. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1336
 284. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1336
 285. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1326
 286. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1322
 287. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1315
 288. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1310
 289. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1310
 290. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1310
 291. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1303
 292. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1302
 293. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1302
 294. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1301
 295. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1297
 296. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 1296
 297. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1295
 298. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1294
 299. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1276
 300. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 1275
 301. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 1267
 302. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1250
 303. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 1248
 304. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1242
 305. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1239
 306. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1219
 307. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1209
 308. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1200
 309. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1189
 310. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1074
 311. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1034
 312. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 993
 313. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 944
 314. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 915
 315. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 875
 316. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 838
 317. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 672
 318. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 622
 319. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 561
 320. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 525
 321. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 509
 322. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 501
 323. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 471
 324. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 456
 325. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 456
 326. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 451
 327. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 449
 328. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 431
 329. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 353
 330. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 338
 331. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 337
 332. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 334
 333. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 310
 334. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 299
 335. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 283
 336. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 269
 337. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 267
 338. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 261
 339. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 255
 340. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 250
 341. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 236
 342. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 223
 343. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 221
 344. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 216
 345. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 197
 346. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 159
 347. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 129
 348. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 128