Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
22789284292368226084452693355735705132160000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 120159
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 54248
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 24851
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 21199
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 17503
 6. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 15379
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 14211
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13058
 9. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 12956
 10. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 11862
 11. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 11809
 12. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 10256
 13. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 9607
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 9074
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8298
 16. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 8078
 17. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8077
 18. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 7673
 19. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7514
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7140
 21. E-RADA
  Wyświetleń: 6800
 22. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6717
 23. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 6506
 24. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 6394
 25. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6356
 26. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 6278
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6227
 28. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6180
 29. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6106
 30. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 6105
 31. Petycje
  Wyświetleń: 6011
 32. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 5987
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5922
 34. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 5846
 35. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5845
 36. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5827
 37. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5808
 38. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 5700
 39. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 5621
 40. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5472
 41. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5408
 42. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5361
 43. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5339
 44. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 5337
 45. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5109
 46. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 5097
 47. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 4839
 48. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 4838
 49. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 4761
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4714
 51. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 4694
 52. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4668
 53. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4626
 54. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4536
 55. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4525
 56. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 4471
 57. Budżet
  Wyświetleń: 4405
 58. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 4399
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4367
 60. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4303
 61. Referendum
  Wyświetleń: 4297
 62. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 4259
 63. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4220
 64. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 4167
 65. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4165
 66. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4164
 67. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4157
 68. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4150
 69. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4093
 70. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 4088
 71. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 4059
 72. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 4029
 73. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 3942
 74. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 3923
 75. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3909
 76. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 3899
 77. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3876
 78. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3875
 79. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3866
 80. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3855
 81. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3850
 82. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3844
 83. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3821
 84. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3810
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3801
 86. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3797
 87. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3795
 88. Akcyza
  Wyświetleń: 3741
 89. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3739
 90. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3732
 91. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3714
 92. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 3692
 93. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3666
 94. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3639
 95. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 3605
 96. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3599
 97. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 3592
 98. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 3522
 99. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 3521
 100. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 3452
 101. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 3447
 102. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3431
 103. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3422
 104. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 3411
 105. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3379
 106. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3341
 107. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3333
 108. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3305
 109. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 3290
 110. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3278
 111. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 3273
 112. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3198
 113. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 3196
 114. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3176
 115. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3175
 116. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 3170
 117. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3161
 118. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3147
 119. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3143
 120. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 3130
 121. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 3117
 122. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3097
 123. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 3094
 124. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 3086
 125. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 3081
 126. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 3056
 127. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 3033
 128. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 3003
 129. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 2996
 130. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 2982
 131. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 2940
 132. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 2937
 133. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 2889
 134. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 2864
 135. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2844
 136. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2835
 137. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 2789
 138. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2778
 139. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2769
 140. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2732
 141. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2726
 142. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2636
 143. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 2624
 144. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2620
 145. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2608
 146. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 2603
 147. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2561
 148. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 2545
 149. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 2512
 150. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2496
 151. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2495
 152. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 2485
 153. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 2472
 154. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2468
 155. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 2461
 156. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2373
 157. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 2366
 158. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 2364
 159. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2351
 160. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2340
 161. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 2338
 162. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 2332
 163. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2326
 164. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 2303
 165. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2303
 166. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 2294
 167. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2285
 168. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 2284
 169. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 2280
 170. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 2275
 171. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2268
 172. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2219
 173. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2200
 174. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 2190
 175. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2189
 176. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2156
 177. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 2147
 178. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 2141
 179. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 2135
 180. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 2109
 181. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2107
 182. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 2098
 183. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2089
 184. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 2083
 185. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2073
 186. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 2051
 187. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 2043
 188. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2037
 189. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2026
 190. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 2020
 191. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 2012
 192. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 2001
 193. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1987
 194. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1980
 195. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1979
 196. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1969
 197. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1956
 198. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 1953
 199. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1937
 200. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1924
 201. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1921
 202. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1920
 203. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1910
 204. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1900
 205. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1899
 206. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1889
 207. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1881
 208. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1880
 209. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 1872
 210. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1860
 211. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1854
 212. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1836
 213. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1829
 214. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1820
 215. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1820
 216. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1806
 217. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1800
 218. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1799
 219. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1796
 220. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1790
 221. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1783
 222. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1771
 223. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1754
 224. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 1753
 225. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1741
 226. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1717
 227. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1717
 228. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1713
 229. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1711
 230. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1709
 231. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1708
 232. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 1705
 233. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1698
 234. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1679
 235. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1675
 236. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1670
 237. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1669
 238. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1668
 239. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1665
 240. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1663
 241. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1661
 242. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1658
 243. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1652
 244. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1651
 245. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1648
 246. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1642
 247. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1638
 248. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1633
 249. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1620
 250. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1619
 251. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1619
 252. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1617
 253. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1616
 254. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1612
 255. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1608
 256. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1605
 257. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1600
 258. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1599
 259. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1597
 260. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1588
 261. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1585
 262. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1575
 263. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1574
 264. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1574
 265. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1568
 266. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1567
 267. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1565
 268. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1565
 269. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1562
 270. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1556
 271. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1549
 272. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1543
 273. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1535
 274. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1533
 275. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1533
 276. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1530
 277. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1519
 278. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1515
 279. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1502
 280. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1501
 281. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1500
 282. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1499
 283. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1494
 284. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1489
 285. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1486
 286. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1480
 287. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1476
 288. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1467
 289. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1458
 290. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1455
 291. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1453
 292. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1442
 293. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1437
 294. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 1432
 295. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1431
 296. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 1431
 297. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1428
 298. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1426
 299. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1425
 300. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1409
 301. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 1408
 302. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1403
 303. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 1389
 304. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1388
 305. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1359
 306. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1354
 307. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1347
 308. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1326
 309. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1325
 310. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1286
 311. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1247
 312. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1148
 313. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1118
 314. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1091
 315. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 1077
 316. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 997
 317. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 861
 318. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 802
 319. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 791
 320. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 774
 321. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 706
 322. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 702
 323. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 672
 324. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 666
 325. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 638
 326. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 615
 327. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 613
 328. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 606
 329. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 604
 330. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 580
 331. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 540
 332. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 533
 333. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 496
 334. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 494
 335. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 469
 336. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 460
 337. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 452
 338. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 443
 339. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 442
 340. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 430
 341. Nr 1 - Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 426
 342. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 383
 343. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 380
 344. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 374
 345. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 373
 346. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 335
 347. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 328
 348. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 284
 349. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 231
 350. Petycje 2020
  Wyświetleń: 224
 351. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 175
 352. XIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 128
 353. Decyzje środowiskowe 2020 r.
  Wyświetleń: 111
 354. Nr 10 - Wyrwa w skarpie przy rzece Libawa
  Wyświetleń: 110
 355. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 105
 356. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 86
 357. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 83