Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2278928429236822608445269335571410900000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
328853184243631303181980635329236632242417069293802036321611
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209581855228241212553577323963257652432317687245341792735178
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1759313715135059111123392614818485139281149118130968720524
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11941920310426911987248797742797219112119051234625460
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
01324656627675607668518074707491831588709167
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 118348
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 52937
 3. Przetargi - zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 24124
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 20791
 5. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16971
 6. Przetargi - zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 15153
 7. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 13959
 8. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12761
 9. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 12578
 10. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 11603
 11. Przetargi - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 11509
 12. Przetargi - zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 10078
 13. Wójt i Zastępca
  Wyświetleń: 9364
 14. Urząd Gminy w Zębowicach
  Wyświetleń: 8902
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8188
 16. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 7909
 17. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7872
 18. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7421
 19. Przetargi do 2012 r.
  Wyświetleń: 7371
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6926
 21. Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6614
 22. E-RADA
  Wyświetleń: 6587
 23. Archiwalny statut Gminy
  Wyświetleń: 6340
 24. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
  Wyświetleń: 6158
 25. Porządek obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6153
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6132
 27. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6063
 28. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6012
 29. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 5885
 30. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 5871
 31. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 5861
 32. Petycje
  Wyświetleń: 5835
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5764
 34. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH
  Wyświetleń: 5752
 35. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5723
 36. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5686
 37. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5591
 38. Prawo lokalne
  Wyświetleń: 5578
 39. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5349
 40. Przetargi - zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 5278
 41. Transmisja obrad Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 5253
 42. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2019
  Wyświetleń: 5248
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5241
 44. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5143
 45. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5020
 46. Wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 4932
 47. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2018 roku
  Wyświetleń: 4784
 48. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
  Wyświetleń: 4689
 49. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 4671
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4626
 51. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 4608
 52. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4599
 53. Projekt "Planu zaopatrzenia w ciepło..."
  Wyświetleń: 4557
 54. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4379
 55. Programy i inne zamierzenia
  Wyświetleń: 4346
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4309
 57. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4285
 58. Związki i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 4260
 59. Budżet
  Wyświetleń: 4244
 60. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2018 rok
  Wyświetleń: 4209
 61. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4194
 62. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 4164
 63. Referendum
  Wyświetleń: 4139
 64. Plany miejscowe - Zębowice
  Wyświetleń: 4094
 65. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4050
 66. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 4036
 67. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4029
 68. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 4028
 69. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4014
 70. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 3951
 71. Uchwały z 2011 roku
  Wyświetleń: 3942
 72. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentów
  Wyświetleń: 3908
 73. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3885
 74. Protokoły z posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 3869
 75. Ogólna charakterystyka gminy
  Wyświetleń: 3837
 76. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2018
  Wyświetleń: 3808
 77. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3783
 78. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 3760
 79. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3734
 80. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3732
 81. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3730
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3729
 83. Projekty uchwał Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 3721
 84. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3709
 85. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3697
 86. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3686
 87. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 3677
 88. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3667
 89. Uchwały z 2015 roku
  Wyświetleń: 3665
 90. Akcyza
  Wyświetleń: 3626
 91. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3605
 92. Plan odnowy miejscowości ZĘBOWICE
  Wyświetleń: 3578
 93. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3577
 94. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 3543
 95. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3524
 96. Uchwały z 2016 roku
  Wyświetleń: 3504
 97. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 3455
 98. Informacja publiczna 2015
  Wyświetleń: 3438
 99. Sołectwa gminy
  Wyświetleń: 3417
 100. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku
  Wyświetleń: 3380
 101. Uchwały z 2017 roku
  Wyświetleń: 3371
 102. Przetargi - zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 3363
 103. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3352
 104. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3348
 105. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3334
 106. Remont budynku Straży Pożarnej w Zębowicach
  Wyświetleń: 3263
 107. Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018
  Wyświetleń: 3254
 108. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3215
 109. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2018 roku
  Wyświetleń: 3212
 110. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2011
  Wyświetleń: 3206
 111. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku
  Wyświetleń: 3195
 112. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 3159
 113. Oświadczenia majątkowe 2017
  Wyświetleń: 3135
 114. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2019 roku
  Wyświetleń: 3135
 115. IV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 3134
 116. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku
  Wyświetleń: 3103
 117. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3096
 118. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2015 rok
  Wyświetleń: 3096
 119. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3076
 120. Uchwały z 2010 roku
  Wyświetleń: 3069
 121. Otwarte konkursy ofert - 2016
  Wyświetleń: 3041
 122. Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Zębowice
  Wyświetleń: 3036
 123. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 3031
 124. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3021
 125. Kontrola piaskownicy
  Wyświetleń: 2998
 126. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku
  Wyświetleń: 2956
 127. Oświadczenia majątkowe 2018
  Wyświetleń: 2918
 128. Otwarte konkursy ofert - 2017
  Wyświetleń: 2918
 129. Otwarte konkursy ofert - 2018
  Wyświetleń: 2908
 130. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - projekt
  Wyświetleń: 2906
 131. Przedszkole Publiczne w Zębowicach
  Wyświetleń: 2883
 132. Uchwały z 2019 roku
  Wyświetleń: 2840
 133. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2019
  Wyświetleń: 2817
 134. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku
  Wyświetleń: 2811
 135. Otwarte konkursy ofert - 2015
  Wyświetleń: 2794
 136. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015
  Wyświetleń: 2763
 137. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2018
  Wyświetleń: 2716
 138. Prawo lokalne - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2708
 139. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.
  Wyświetleń: 2702
 140. Oświadczenia majątkowe 2015
  Wyświetleń: 2671
 141. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016
  Wyświetleń: 2663
 142. II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2603
 143. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2591
 144. Przetarg na budowę i remont dróg
  Wyświetleń: 2565
 145. Oświadczenia majątkowe 2016
  Wyświetleń: 2563
 146. Decyzje środowiskowe 2016 r.
  Wyświetleń: 2491
 147. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 2442
 148. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2017
  Wyświetleń: 2440
 149. Informacja publiczna 2016
  Wyświetleń: 2439
 150. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
  Wyświetleń: 2419
 151. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2415
 152. Sołectwa gminy Zębowice 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2415
 153. Uchwały z 2014 roku
  Wyświetleń: 2405
 154. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku
  Wyświetleń: 2391
 155. Polityka Cookies
  Wyświetleń: 2358
 156. Informacja publiczna 2019
  Wyświetleń: 2353
 157. Zarządzenia z 2010 roku
  Wyświetleń: 2306
 158. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku
  Wyświetleń: 2300
 159. Decyzje środowiskowe 2017 r.
  Wyświetleń: 2290
 160. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 2290
 161. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2287
 162. Otwarte konkursy ofert - 2014
  Wyświetleń: 2256
 163. Uchwały z 2009 roku
  Wyświetleń: 2251
 164. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2250
 165. Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014
  Wyświetleń: 2230
 166. Informacja publiczna 2017
  Wyświetleń: 2227
 167. Porządek obrad komisji
  Wyświetleń: 2225
 168. Uchwały z 2018 roku
  Wyświetleń: 2208
 169. Projekty uchwał Rady Gminy 2016
  Wyświetleń: 2202
 170. Uchwały z 2012 roku
  Wyświetleń: 2197
 171. Decyzje środowiskowe 2015 r.
  Wyświetleń: 2175
 172. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 2152
 173. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2145
 174. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2016 rok
  Wyświetleń: 2127
 175. Uchwały z 2013 roku
  Wyświetleń: 2105
 176. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 2089
 177. Otwarte konkursy ofert - 2013
  Wyświetleń: 2066
 178. Otwarte konkursy ofert - 2012
  Wyświetleń: 2055
 179. Decyzje środowiskowe 2018 r.
  Wyświetleń: 2048
 180. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 2033
 181. Plany miejscowe - Knieja
  Wyświetleń: 2024
 182. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2019
 183. Przetarg na budowę boiska
  Wyświetleń: 2018
 184. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
  Wyświetleń: 2014
 185. Rada Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2006
 186. Oświadczenia majątkowe 2014
  Wyświetleń: 1997
 187. Przetarg na kredyt bankowy
  Wyświetleń: 1994
 188. Wybory do Sejmu i Senatu - 2015
  Wyświetleń: 1972
 189. Oświadczenia majątkowe 2011
  Wyświetleń: 1968
 190. Zarządzenia z 2006 roku
  Wyświetleń: 1950
 191. Ewidencje, rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 1938
 192. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1926
 193. Otwarte konkursy ofert - 2011
  Wyświetleń: 1915
 194. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1914
 195. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2013
  Wyświetleń: 1913
 196. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1904
 197. Przetarg na dostarczanie paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1904
 198. Oświadczenia majątkowe 2012
  Wyświetleń: 1902
 199. Uchwały z 2008 roku
  Wyświetleń: 1892
 200. Przetarg na przebudowę przepustu
  Wyświetleń: 1886
 201. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku
  Wyświetleń: 1884
 202. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1879
 203. Przetarg na dostarczanie paliwa w roku 2012
  Wyświetleń: 1865
 204. REFERAT FINANSÓW
  Wyświetleń: 1862
 205. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2017 rok
  Wyświetleń: 1856
 206. Oświadczenia majątkowe 2013
  Wyświetleń: 1831
 207. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2018
  Wyświetleń: 1822
 208. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1796
 209. Projekty uchwał Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 1779
 210. REFERAT ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1773
 211. Zarządzenia z 2009 roku
  Wyświetleń: 1764
 212. Plany miejscowe - dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego
  Wyświetleń: 1756
 213. Przetarg na budowę dróg - 2011
  Wyświetleń: 1755
 214. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - pracownicy
  Wyświetleń: 1752
 215. KARTY USŁUG - INFORMACJA
  Wyświetleń: 1751
 216. Wybory do Sejmu i Senatu - 2011
  Wyświetleń: 1745
 217. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1740
 218. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2012 roku
  Wyświetleń: 1731
 219. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1723
 220. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1723
 221. Plany miejscowe - Radawie
  Wyświetleń: 1720
 222. RAPORTY O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 1719
 223. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2019 rok
  Wyświetleń: 1703
 224. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1702
 225. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1691
 226. Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - radni
  Wyświetleń: 1679
 227. Oświadczenia majątkowe za rok 2009 - Pracownicy
  Wyświetleń: 1676
 228. Uchwały z 2006 roku
  Wyświetleń: 1675
 229. Zarządzenia z 2007 roku
  Wyświetleń: 1670
 230. Projekty uchwał Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1649
 231. Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni
  Wyświetleń: 1640
 232. Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1638
 233. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (radni)
  Wyświetleń: 1638
 234. Zarządzenia z 2008 roku
  Wyświetleń: 1637
 235. Plan odnowy miejscowości RADAWIE
  Wyświetleń: 1635
 236. ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
  Wyświetleń: 1630
 237. Zarządzenia z 2002 roku
  Wyświetleń: 1627
 238. Uchwały z 2007 roku
  Wyświetleń: 1623
 239. Zarządzenia z 2011 roku
  Wyświetleń: 1623
 240. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1619
 241. Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (pracownicy)
  Wyświetleń: 1604
 242. Uchwały z 2003 roku
  Wyświetleń: 1599
 243. Uchwały z 1996 roku
  Wyświetleń: 1598
 244. Uchwały z 2005 roku
  Wyświetleń: 1598
 245. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1594
 246. Uchwały z 2002 roku
  Wyświetleń: 1592
 247. Informacja publiczna 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1589
 248. Projekty uchwał Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1589
 249. Uchwały z 2000 roku
  Wyświetleń: 1582
 250. Zarządzenia z 2004 roku
  Wyświetleń: 1579
 251. Uchwały z 1995 roku
  Wyświetleń: 1577
 252. Prawo lokalne - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1571
 253. Projekty uchwał Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1567
 254. Uchwały z 2004 roku
  Wyświetleń: 1561
 255. Zarządzenia z 2005 roku
  Wyświetleń: 1551
 256. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2014
  Wyświetleń: 1550
 257. Projekty uchwał Rady Gminy 2014
  Wyświetleń: 1546
 258. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1543
 259. Plan odnowy miejscowości KADŁUB WOLNY
  Wyświetleń: 1541
 260. Prawo lokalne - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1541
 261. Uchwały z 1999 roku
  Wyświetleń: 1536
 262. Zarządzenia z 2003 roku
  Wyświetleń: 1536
 263. Uchwały z 1997 roku
  Wyświetleń: 1529
 264. Uchwały z 1998 roku
  Wyświetleń: 1521
 265. Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (radni)
  Wyświetleń: 1513
 266. Prawo lokalne - 1997 -2010
  Wyświetleń: 1504
 267. Uchwały z 1993 roku
  Wyświetleń: 1491
 268. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2009
  Wyświetleń: 1490
 269. Decyzje środowiskowe 2013 r.
  Wyświetleń: 1485
 270. Decyzje środowiskowe 2011 r.
  Wyświetleń: 1483
 271. Informacja publiczna 2018
  Wyświetleń: 1477
 272. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2013
  Wyświetleń: 1475
 273. Uchwały z 1994 roku
  Wyświetleń: 1469
 274. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1461
 275. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 1459
 276. Informacje o wykonaniu budżetu gminy Zębowice 2007-2010
  Wyświetleń: 1456
 277. Uchwały z 1990 roku
  Wyświetleń: 1454
 278. Uchwały z 1991 roku
  Wyświetleń: 1452
 279. Uchwały z 1992 roku
  Wyświetleń: 1447
 280. Plan odnowy miejscowości KNIEJA
  Wyświetleń: 1446
 281. Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2019 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 1445
 282. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1444
 283. Protokoły z Sesji Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 1443
 284. Przetargi - zamówienia publiczne 2020
  Wyświetleń: 1434
 285. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1432
 286. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1420
 287. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2014 rok
  Wyświetleń: 1419
 288. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 1409
 289. Projekty uchwał Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 1401
 290. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1386
 291. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2013 rok
  Wyświetleń: 1384
 292. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2011 rok
  Wyświetleń: 1379
 293. Interpelacje i zapytania radnych - 2018 r.
  Wyświetleń: 1371
 294. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1367
 295. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2012 rok
  Wyświetleń: 1364
 296. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2009
  Wyświetleń: 1349
 297. Decyzje środowiskowe 2012 r.
  Wyświetleń: 1349
 298. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 2014
  Wyświetleń: 1347
 299. Decyzje środowiskowe 2010 r.
  Wyświetleń: 1344
 300. Decyzje środowiskowe 2019 r.
  Wyświetleń: 1344
 301. Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.
  Wyświetleń: 1339
 302. Rada Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1335
 303. Porządek obrad Sesji Rady Gminy Zębowice - 2010 rok
  Wyświetleń: 1327
 304. Uchwały z 2001 roku
  Wyświetleń: 1325
 305. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 1314
 306. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 1300
 307. Komisje Rady Gminy VI kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1292
 308. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 1292
 309. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011
  Wyświetleń: 1265
 310. Oświadczenia majątkowe od 2011 roku
  Wyświetleń: 1256
 311. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku
  Wyświetleń: 1138
 312. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1114
 313. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1100
 314. Projekty uchwał Rady Gminy 2015
  Wyświetleń: 1065
 315. Oświadczenia majątkowe 2019
  Wyświetleń: 1012
 316. Rada Gminy Zębowice VIII kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 932
 317. Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2019 r. na remont części frontowej, gzymsu budynku, pomieszczenia garażowego i ścian zewnętrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym
  Wyświetleń: 751
 318. Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2020 roku
  Wyświetleń: 737
 319. Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
  Wyświetleń: 701
 320. VII Sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 670
 321. Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2020 roku
  Wyświetleń: 644
 322. VI sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 631
 323. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 618
 324. Otwarte konkursy ofert - 2020
  Wyświetleń: 587
 325. VIII sesja Rady Gminy Zębowice - II sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 572
 326. IX sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 564
 327. X sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 547
 328. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 542
 329. Sołectwa gminy Zębowice 2019 - 2022
  Wyświetleń: 528
 330. Uchwały z 2020 roku
  Wyświetleń: 477
 331. Plany zamówień publicznych na 2020 r.
  Wyświetleń: 455
 332. Porządek obrad sesji Rady Gminy Zębowice - 2020 rok
  Wyświetleń: 452
 333. Prawo lokalne - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 437
 334. Informacja publiczna 2020
  Wyświetleń: 427
 335. XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna
  Wyświetleń: 418
 336. Wspólne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 413
 337. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 2020
  Wyświetleń: 380
 338. DECYZJE INNYCH JEDNOSTEK
  Wyświetleń: 373
 339. XII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 372
 340. Wspołne posiedzenie Komisji
  Wyświetleń: 340
 341. Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.
  Wyświetleń: 330
 342. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 316
 343. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 299
 344. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 299
 345. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 279
 346. Obowiązujący statut Gminy
  Wyświetleń: 270
 347. XIII sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 215
 348. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 203
 349. Latarnie wzdłuż ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 195
 350. Petycje 2020
  Wyświetleń: 127
 351. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2020
  Wyświetleń: 124
 352. XIV sesja Rady Gminy Zębowice
  Wyświetleń: 95
 353. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 77
 354. Decyzje środowiskowe 2020 r.
  Wyświetleń: 70
 355. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 69
 356. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 64
 357. Wyrwa w skarpie przy rzece Libawa
  Wyświetleń: 41