Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2019 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej....pdf (1,82MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (707,38KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.3.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fiz. i sportu.pdf (372,63KB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów sam. i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP ....pdf (928,88KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (14,00MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2019 roku.pdf (375,01KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (268,63KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (300,11KB)
         PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zebowice Nr W.0050.8.2019 z dnia 7 lutego 2019 r..pdf (803,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2019 Wójta Gminy Zębowice w sprawie określenie terminów przeprowadzenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019.2020.pdf (637,91KB)
PDFZarządzenie Nr W.0050.10.22019 Wójta Gminy Zębowice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2019.2020.pdf (633,56KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22.02.2019 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2019-2020.pdf (646,14KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (276,09KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (292,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (425,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (387,82KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2019 z dnia 12 marca 2019 r. Wójta Gminy Zębowice w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (2,00MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (309,11KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń.pdf (426,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (729,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (174,76KB)
         PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.20.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r..pdf (275,10KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (863,35KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (580,57KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamen....pdf (402,03KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.24.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf (1,20MB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo Poż.pdf (538,57KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (829,82KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (585,62KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (612,38KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (665,44KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (273,60KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (389,67KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (678,71KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (473,59KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (337,41KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (372,76KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (314,58KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia.pdf (431,51KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2018 rok.pdf (277,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (270,95KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice.pdf (4,09MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (416,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (298,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (365,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (384,63KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (372,26KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (376,90KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (446,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (760,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (376,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gm. Zębowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwiesz...pdf (457,60KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (282,43KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (585,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (363,64KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (949,09KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (747,75KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (491,73KB) 

PDFZarządzenie Nr W.0055.57.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP....pdf (436,32KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.4.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2019 r..pdf (213,25KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (427,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (487,63KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (375,60KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (403,46KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.pdf (2,05MB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (609,95KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (755,68KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (267,90KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (1,18MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (837,34KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (306,21KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (951,79KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (910,82KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (658,41KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2019 Wójta Gmny Zębowice z dn. 05 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu - Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ......pdf (425,68KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (314,80KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (270,60KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (1,68MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (1 013,13KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (376,63KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności.pdf (1,40MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (333,69KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (685,72KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.82.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (771,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (854,60KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.69.2018 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości.pdf (1,90MB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (396,53KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.86.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf.pdf (703,78KB)