Przejdź do treści strony WCAG

VI sesja Rady Gminy Zębowice

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zębowice,

że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 1000   w sali Gminnego Ośrodka Kultury Informacji i Czytelnictwa  w Zębowicach

odbędzie się  VI w ósmej kadencji sesja Rady Gminy  Zębowice

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Raport o stanie gminy- debata

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf

 5. Sprawozdanie finansowe.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok..pdf

 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2018 rok.pdf

  PDFwniosek Komisji Rewizyjnej.pdf

 7. Sprawy różne.
 8. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2019 roku.

  PDFProtokół.pdf

 9. Zakończenie sesji Rady Gminy.