Przejdź do treści strony WCAG

Wspólne posiedzenie Komisji

Termin: 29.10.2019, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Komisji.
  3. Wypracowanie stanowisk dotyczących stawek podatku na 2020 rok.
  4. Zapoznanie się z projektami uchwał skierowanymi pod obrady na sesję Rady Gminy.
  5. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze.
  6. Sprawy różne.
  7. Dyskusja i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.