Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo lokalne - kadencja 2018-2023

                  Rejestr aktów prawa lokalnego                      

Kadencja 2018-2023

 

 1.Uchwała Nr II.8.2018 z 18.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 226 z 14.01.2019 r.)

 2.Uchwała Nr III.11.2019 z 29.01.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2019 rok (Dz. Urz. poz. 1346 z 08.04.2019 r.)

 3.Uchwała Nr III.18.2019 z 29.01.2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 640 z 12.02.2019 r.)

 4.Uchwała Nr IV.19.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok (Dz. Urz. poz. 1661 z 30.04.2019 r.)

 5.Uchwała Nr IV.22.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020 - wycofano z Dziennika Urzędowego

 6.Uchwała Nr IV.23.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - (Dz. Urz. poz. 1461 z 12.04.2019 r.)

 7.Uchwała Nr IV.24.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - (Dz. Urz. poz. 1462 z 12.04.2019 r.)

 8.Uchwała Nr IV.25.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2019 r. - (Dz. Urz. poz. 1463 z 12.04.2019 r.)

 9.Uchwała Nr IV.26.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/243/2019 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej podjętej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. - (Dz. Urz. poz. 1464 z 12.04.2019 r.)

 10.Uchwała Nr IV.27.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów - (Dz. Urz. poz. 1465 z 12.04.2019 r.)

 11.Uchwała Nr IV.29.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych - (Dz. Urz. poz. 1466 z 12.04.2019 r.)

 12.Uchwała Nr V.32.2019 z 28.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok - (Dz. Urz. poz. 2113 z 17.06.2019 r.)

 13.Uchwała Nr VII.37.2019 z 12.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok - (Dz. Urz. poz. 2667 z 23.08.2019 r.)

 14.Uchwała Nr VII.41.2019 z 12.08.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice - (Dz. Urz. poz. 2645 z 22.08.2019 r.)

 15.Uchwała Nr VII.42.2019 z 12.08.2019 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Zębowice - (Dz. Urz. poz. 2608 z 20.08.2019 r.)

 16.Uchwała Nr VII.44.2019 z 12.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice - (Dz. Urz. poz. 2609 z 20.08.2019 r.)

 17.Uchwała Nr IX.46.2019 z 29.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok