Przejdź do treści strony WCAG

XI sesja Rady Gminy Zębowice - III sesja nadzwyczajna

Termin: 30.12.2019, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

      PDFdoc02085420191224102058.pdf

  5. Zakończenie obrad.