Przejdź do treści strony WCAG

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Termin: 23.06.2020, g. 13:00

Miejsce: Sala USC

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności obrad
 3. 3. Zapoznanie się z petycjami, które wpłynęły do Urzędu

  PDFPetycja z dnia 24 marca 2020 r. - OrG.152.1.2020.pdf.pdf

  PDFPetycja z dnia 3 kwietnia 2020 r. - OrG.152.3.2020.pdf.pdf 

  PDFPetycja z dnia 1 czerwca 2020 r. - OrG.152.4.2020.pdf.pdf

 4. 4. Sprawy różne
 5. 5. Zakończenie posiedzenia

 

 

 

Termin: 13.02.2020, g. 12:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Zaopiniowanie wniosku Klubu Radnych MN dotyczącego projektu Statutu Gminy Zębowice.
 4. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję RG.
 5. Omówienie spraw bieżących.
 6. Dyskusja i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.