Przejdź do treści strony WCAG

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Termin: 12.02.2020, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Sprawdzenie prawomocności
  3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji
  4. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję RG.
  5. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Dyskusja i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.