Przejdź do treści strony WCAG

Przetargi - zamówienia publiczne 2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy ulicznych
i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 547780-N-2020 z dnia 05.06.2020 r..pdf
PDFSIWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice ......pdf


DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik Nr 3_Oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia z postępowania.doc
DOCZałącznik Nr 3a_Oświadczenie podmiotów i podwykonawców.doc
DOCZałącznik Nr 4_Zobowiązanie.doc
DOCZałączniki Nr 5_RODO.doc
PDFZałącznik Nr 6_Wzór umowy.pdf
DOCZałącznik Nr 7_Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu.doc
DOCZałącznik Nr 8_Wykaz usług wykonantch.doc
DOCZałącznik Nr 9_Oświadczenie o przynależność do gr. kapitał.doc

PDFZawiadomienie z dnia 10 czerwca 2020 r. - sprostowanie oraz odpowiedź na zapytanie.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.06.2020 r..pdf
PDFZawiadomienie z dnia 12.06.2020 r. zmiana treści SIWZ.pdf
PDFZawiadomienie z dnia 15.06.2020 r. odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania, zmiana treści SIWZ.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 19.06.2020 r..pdf
Remont częściowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych masą bitumiczną na gorąco, z przycięciem krawędzi na początku i końcu zakresu frezowania

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 539102-N-2020 z dnia 12 maja 2020 r..pdf
PDFSIWZ Remont częściowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych masą bitumicznąna gorąco, z przycięciem krawędzi na początku i końcu zakresu frezowania.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
 

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc
DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post (002).doc
DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc
DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie (002).doc
DOCZałącznik Nr 5_RODO.doc
PDFZałącznki nr 6 - Wzór umowy.pdf
DOCZałącznik Nr 7_przynależność do gr. kapitał.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert 29.05.2020 r..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.06.2020 r..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - SPROSTOWANIE - z dnia 03.06.2020 r..pdf
 

 

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu ulicy Borowiańskiej w Zębowicach

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 521226-N-2020 z dnia 09.03.2020 r..pdf
PDFSIWZ Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu ulicy Borowiańskiej w Zębowicach.pdf

Specyfikacja techniczna

PDFOpis_techniczny.pdf
PDFZębowice_STWiORB.pdf
PDFPrzedmiar - Zębowice.pdf
PDFSPIS RYSUNKÓW.pdf
PDF[1]_Plan_orientacyjny.pdf
PDF[2]_PZT.pdf
PDF[3]_Widok.pdf
PDF[4]_Przekrój_A_A.pdf
PDF[5]_Przekrój_B_C.pdf
PDF[6]_Widoki.pdf
PDF[7]_Odwodnienie.pdf
PDF[8]_Inwentaryzacja.pdf
PDF[9]_Wytyczeniowy.pdf
PDF[10]_Szalunkowy.pdf
PDF[11]_Zbrojeniowy.pdf
PDF[12]_Płyta.pdf
PDF[13]_Schody.pdf
PDF[14]_Profil.pdf
PDFOpinia_geotechniczna_Zębowice.pdf

XLSXKosztorys ofertowy Zębowice.xlsx

DOCZałącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 2 war. udz. w post..doc
DOCZałącznik Nr 3 o wykluczeniu z post..doc
DOCZałącznik Nr 3a ośw. podmiotów i podwykonawców.doc
DOCZałącznik Nr 4 zobowiązanie.doc
DOCZałącznik Nr 5 RODO.doc
PDFZałącznik Nr 6 wzór umowy.pdf
DOCZałącznik Nr 7 wykaz osób.doc
DOCZałącznik Nr 8 wykaz wyk. robót bud..doc
DOCZałącznik Nr 9 przynależność do gr. kapitał.doc
 

PDFZawiadomienie z dnia 23.03.2020 r. - odpowiedź na zapytania i zmiany w SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.03.2020 r..pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszena BZP z dnia 23.03.2020 r..pdf

PDFZawiadomienie z dnia 30.03.2020 r. - zmiana treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2020 r..pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 30.03.2020 r..pdf

Złożone oferty

7ZOferta nr 1 przetargowa DOMAX - Hasło 1245.7z
ZIPOferta nr 2 LARIX Lubliniec most- Hasło 1990.zip
ZIPOferta nr 3 PRI KAMPOL - Oferta Gmina Zębowice- Hasło kamyk.zip
ZIPOferta nr 4 Oferta_Bud-Bau Opole - Hasło BudBau_0406.zip
ZIPOferta nr 5 Oferta - Remost - Hasło remostool123abc.zip
ZIPOferta nr 6 OFERTA 06.04 - Hasło Primost@06042020.zip

Ofert nr 7 - Hasło olslubliniec
RARDesktop.rar
ZIPOferta nr 8 scKplPodpOferty GmZębowice - Hasło - skibud.zip

PDFZawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.04.2020 r..pdf