Przejdź do treści strony WCAG

XIII sesja Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, XIII sesja w ósmej kadencji Rady Gminy Zębowice zostanie przeprowadzona korespondencyjnie z następującym porządkiem obrad:

Termin: 05.05.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wnioski i interpelacje radnych - forma pisemna.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok (a).pdf

   PDFzałącznik nr 1 inwestycje.pdf

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (b).pdf

  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (c).pdf

  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (d).pdf

  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (e).pdf

  6. uchylenia uchwały Nr XII/79/2020 z 25 lutego 2020 r.;

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.79.2020 z 25 lutego 2020 (f).pdf

  7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice (g).pdf

  8. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice (h).pdf

 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. Zakończenie sesji Rady Gminy.