Przejdź do treści strony WCAG

Komisja Rewizyjna

Termin: 10.06.2020, g. 11:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 4. 4. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
 5. 5. Informacja o stanie mienia komunalnego
 6. 6. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

  PDFopinia RIO.pdf

 7. 7. Projekt uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2019 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice za 2019 rok

  PDFProjekt uchwały.pdf

 8. 8. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Zębowice za 2019 rok
 9. 9. Przyjęcie protokołu nr 3/2019 z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 27 maja 2019 roku.

  PDFProtokół nr 3. 2019.pdf

 10. 10. Zakończenie posiedzenia