Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2021 roku

PDFZarządzenie Nr OrG.120.1.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zębowice.pdf (679,49KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.2.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyn=jnej w 2021 r..pdf (613,95KB) 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.3.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.pdf (7,06MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.4.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko SARS-Cov-2.pdf (327,85KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.5.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (354,68KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.6.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2021.pdf (323,36KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.7.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (1,91MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.8.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów sołectw Gminy Zębowice.pdf (421,17KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.9.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (341,15KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.10.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie lub najem.pdf (379,05KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.11.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (286,80KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.12.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (267,28KB) 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.13.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Planu kontroli w Urzędzie Gminy Zębowice oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (1,15MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.14.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (1,49MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.15.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29.03.2021 w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych dla szkół i przedszkola na rok szkolny 2021- 2022.pdf (3,13MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.16.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wywiezenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.pdf (305,92KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.16.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 kwietnia 2021 r.pdf (373,38KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.17.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26.04.2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (321,28KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.18.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26.04.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazania materiałów archiwalnych....pdf (1,02MB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.19.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06.05.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert - odbiór odpadów.pdf (2,48MB) 

PDFZarządzenie Nr OrG.120.20.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19.05.2021 w sprawie kontroli placów zabaw, obiektów sportowych (boisk) i siłowni plenerowych.pdf (690,50KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.21.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21.05.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert - termomodernizacja budynków.pdf (3,23MB)

PDFZarządzenie nr OrG.120.22.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.pdf (347,46KB)

PDFZarządzenie nr OrG.120.23.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf (286,99KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.24.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (274,56KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.24.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 czerwca 2021 r.pdf (586,70KB)

PDFZarządzenie nr OrG.120.25.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (437,86KB)

PDFZarządzenie nr OrG.120.26.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (294,09KB)

PDFZarządzenie nr OrG.120.27.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.pdf (313,55KB) 

PDFZarządzenie nr OrG.120.28.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z boisk sportowych w Radawiu i w Zębowicach.pdf (200,66KB)

PDFZarządzenie nr OrG.120.29.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.pdf (278,32KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.30.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Zębowice.pdf (307,06KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.31.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (382,59KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.31.2021 z dnia 20 września 2021 r.pdf (441,85KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.32.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (276,02KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.32.2021 z dnia 20 września 2021 r.pdf (437,02KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.33.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (276,24KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.33.2021 z dnia 20 września 2021 r.pdf (425,72KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.34.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (281,74KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.34.2021 z dnia 20 września 2021 r.pdf (429,38KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.35.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany w Ragulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (195,91KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.36.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Zmiany w regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń socj..pdf (190,47KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.37.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dok. księgowych.pdf (191,24KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.38.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę Zębowice.pdf (115,85KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.39.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy....pdf (547,29KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.40.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem Gminy i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie....pdf (110,61KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.41.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf (363,73KB)
   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.41.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2021 r.pdf (1,48MB)
   PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.41.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2021 r.pdf (748,60KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.42.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Zębowicach w 2022 roku.pdf (296,10KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.44.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie NR OrG.120.43.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji...pdf (191,18KB)