Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2021 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2021/2022"

PDFSG.271.2.8.2021.AK - Zapytanie ofertowe.pdf (261,41KB)
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (18,23KB)
PDFZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf (137,43KB)
RTFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.rtf (76,02KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.pdf (73,64KB)

PDFZałącznik nr 3 - Trasa nr 1.pdf (327,38KB)
PDFZałącznik nr 4 - Trasa nr 2.pdf (279,63KB)
PDFZałącznik nr 5 - Trasa nr 3.pdf (292,33KB)
PDFZałącznik nr 6 - Trasa nr 5.pdf (255,87KB)
PDFZałącznik nr 7 - Trasa nr 6.pdf (425,18KB)
PDFZałącznik nr 8 - Trasa nr 7.pdf (277,00KB)
PDFZałącznik nr 9 - Mapa poglądowa dla tras 1, 2 i 3.pdf (2,05MB)
PDFZałącznik nr 10 - Mapa poglądowa dla trasy nr 5.pdf (2,15MB)
PDFZałącznik nr 11 - Mapa poglądowa dla tray nr 6.pdf (1,82MB)
PDFZałącznik nr 12 - Mapa poglądowa dla trasy nr 7.pdf (1,30MB)
PDFZałącznik nr 13 - Wzór Umowy.pdf (166,16KB)
PDFKarta pracy załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.pdf (106,52KB)
DOCKarta pracy załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.doc (40,50KB)
 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2021 r. " Wymiana nieefektownego źródła ciepła na kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach"

PDFSG.271.2.7.2021.AK - Zapytanie ofertowe.pdf (257,58KB)
PDFZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf (107,27KB)
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,04KB)
PDFKlauzula informacyjna - Załącznik nr 2.pdf (131,92KB)
PDFZałącznik Nr 3_Wykaz robót budowlanych.pdf (163,64KB)
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz robót budowlanych.doc (40,50KB)
PDFZałącznik Nr 4_oświadczenie wykonawcy.pdf (213,58KB)
DOCZałącznik Nr 4_oświadczenie wykonawcy.doc (61,00KB)
PDFZałącznik Nr 5_Wzór umowy.pdf (415,15KB)

Dokumentacja projektowa
PDFPrzedmiar OSP Zębowice.pdf (271,79KB)
PDFMetryka projektu.pdf (6,16MB)
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (1,95MB)
PDFRzut kotłowni.pdf (2,36MB)
 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.07.2021 r. "Remont świetlicy wiejskiej w Osiecku" - zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022

PDFZapytanie ofertowe z dnia 15.07.2021 r. - Remont świetlicy wiejskiej w Osiecku.pdf (1,13MB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (1,06MB)
PDFZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (524,83KB)
PDFZałącznik nr 2 - Klauzura informacyjna.pdf (554,44KB)
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (77,10KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z 29.07.2021 r..pdf (323,88KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 30.07.2021 r..pdf (164,01KB)