Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2021 roku

PDFUchwała Nr XVIII.116.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (2,03MB)

PDFUchwała Nr XVIII.117.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,73MB)

PDFUchwała Nr XVIII.118.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (520,93KB)

PDFUchwała Nr XVIII.119.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wysokości opłaty za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez ZGKiW.pdf (271,35KB)

PDFUchwała Nr XVIII.120.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (1,90MB)

PDFUchwała Nr XVIII.121.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.pdf (1,25MB)

PDFUchwała Nr XVIII.122.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (281,11KB)

PDFUchwała Nr XVIII.123.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (286,54KB)

PDFUchwała Nr XVIII.124.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (283,09KB)

PDFUchwała Nr XVIII.125.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (283,11KB)

PDFUchwała Nr XVIII.126.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (280,87KB)

PDFUchwała Nr XVIII.127.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych.pdf (290,09KB)

PDFUchwała Nr XIX.128.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (877,82KB)

PDFUchwała Nr XIX.129.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf (3,97MB)

PDFUchwała Nr XIX.130.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r..pdf (2,81MB)

PDFUchwała Nr XIX.131.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do projektu pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza....pdf (301,72KB)

PDFUchwała Nr XX.132.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (1,47MB)

PDFUchwała Nr XX.133.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,91MB)

PDFUchwała Nr XX.134.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat.pdf (282,12KB)

PDFUchwała Nr XX.135.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice.pdf (2,80MB)

PDFUchwała Nr XX.136.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały XV.102.2020 w spr. ustalenia wysokości cen i opłat....pdf (274,12KB)

PDFUchwała Nr XX.137.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę XIX.130.2021 w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi....pdf (284,23KB)

PDFUchwała Nr XXI.138.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf (214,01KB) 

PDFUchwała Nr XXI.139.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok..pdf (227,47KB)

PDFUchwała Nr XXI.140.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok..pdf (262,74KB)

PDFUchwała Nr XXI.141.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Zębowice lub gminnym jednostkom organizacyjnym..pdf (345,04KB)

PDFUchwała Nr XXI.142.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.pdf (262,66KB)

PDFUchwała Nr XXI.143.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2021-2022..pdf (257,39KB)

PDFUchwała Nr XXI.144.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Dobrodzień w sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji dla podmiotów.pdf (895,87KB)

PDFUchwała Nr XXI.145.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Zębowice za bezzasadną.pdf (1,51MB)

PDFUchwała Nr XXI.146.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok..pdf (1,50MB)

PDFUchwała Nr XXI.147.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,06MB)

PDFUchwała Nr XXII.148.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (202,58KB)

PDFUchwała Nr XXII.149.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,18MB)

PDFUchwała Nr XXII.150.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (122,33KB)

PDFUchwała Nr XXIV.151.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf (131,92KB)

PDFUchwała Nr XXIV.152.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poczołkowie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNMP w Zę.pdf (123,08KB)

PDFUchwała Nr XXIV.153.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gosp...pdf (119,89KB)

   -    PDFRozstrzygnięcie nadzorcze RIO w sprawie uchwały XXIV.153.2021.pdf (985,44KB)

PDFUchwała Nr XXIV.154.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Osiecko dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.pdf (118,03KB)

PDFUchwała Nr XXIV.155.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 rok.pdf (117,96KB)

PDFUchwała Nr XXIV.156.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 r..pdf (123,33KB)

PDFUchwała Nr XXIV.157.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (383,26KB)

PDFUchwała Nr XXIV.158.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,00MB)

PDFUchwała Nr XXIV.159.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-150-2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (120,02KB)

PDFUchwała Nr XXIV.160.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.pdf (119,19KB)

PDFUchwała Nr XXIV.161.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI-144-2021 r. z dnia 6 lipca 2021 r..pdf (117,34KB)

PDFUchwała Nr XXIV.162.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zębowice....pdf (477,62KB)

PDFUchwała Nr XXIV.163.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (118,71KB)

PDFUchwała Nr XXIV.164.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami znajdującymi się na terenie Gminy Zębowice.pdf (130,08KB)

PDFUchwała Nr XXIV.165.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2021-2026.pdf (2,75MB)

PDFUchwała Nr XXIV.166.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice....pdf (1,42MB)

PDFUchwała Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.pdf (307,17KB)

PDFUchwała Nr XXV.168.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta miny Zębowice.pdf (169,30KB)

PDFUchwała Nr XXV.169.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok..pdf (207,81KB)

PDFUchwała Nr XXV.170.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,38MB)

PDFUchwała Nr XXV.171.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (185,05KB)

PDFUchwała Nr XXV.172.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.....pdf (181,82KB)

PDFUchwała Nr XXVI.173.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (289,78KB)

PDFUchwała Nr XXVI.174.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,58MB)

PDFUchwała Nr XXVI.175.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.pdf (334,41KB)

PDFUchwała Nr XXVI.176.2021 z dnia 28 grudnia 2021 rokuw sprawie uchylenia przepisu w uchwale Nr XXIV.164.2021 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27.10.2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkam.pdf (166,75KB)

PDFUchwała Nr XXVI.177.2021 z dnia 28 grudnia 2021 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.pdf (164,02KB)

PDFUchwała Nr XXVI.178.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (1,94MB)

PDFUchwała Nr XXVI.179.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,21MB)