Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2022 roku

PDFZarządzenie Nr OrG.120.1.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2022.pdf (193,68KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.2.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie rozliczenia wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2022 r..pdf (106,88KB)

PDFZrzadzenie Nr OrG.120.03.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (296,57KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2022 roku.pdf (194,99KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (214,33KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.6.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie zmian w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (107,60KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.7.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie metryki realizacji zadania inwestycyjnego oraz zadań remontowych.pdf (116,25KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.8.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia Planu kontroli w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach org. na 2022 rok.pdf (113,04KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.11.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Zębowice.pdf (273,10KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.12.2022 Wójta Gminy Zębowice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (128,67KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (136,93KB)

PDFZarządzenie Nr.OR.0050.13.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników GOPS do do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego.pdf (192,39KB)

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.14.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami Gminy Zębowice.pdf (163,45KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.15.2022 Wójta Gminy Zębowice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (135,86KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.15.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (138,59KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.16.2022 Wójta Gminy Zębowice w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.pdf (137,05KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.16.2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (145,48KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.17.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 maja 2022 r.w sprawie opracowania Planu Ewakuacji III Stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.pdf (108,12KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.18.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (132,31KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.18.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (160,02KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.19.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Zębowice.pdf (137,21KB)

PDFZarządzenie OrG.120.20.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łące, dz. nr 162.PDF (136,26KB)
   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.20.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2022 r. ogłoszenie o przetargu.pdf (133,37KB)
   PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.20.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2022 r. regulamin-warunki przetargu.pdf (89,77KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.21.2022 Wójta Gminy Zębowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ewakuacji III Stopnia dla Gminy Zębowice na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państw.pdf (104,84KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.22.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i przekazania mienia w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej.pdf (369,04KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.23.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i przekazania mienia w ZGKiW w Zębowicach.pdf (371,56KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.24.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie ogloszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Zębowicach działka nr 879.pdf (135,96KB)
   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.24.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2022 r. ogłoszenie o przetargu.pdf (145,12KB)
   PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.24.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2022 r. regulamin-warunki przetargu.pdf (106,69KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.25.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urządzie Gminy w Zębowicach.pdf (110,65KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.26.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym w komisjach Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (406,97KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.27.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (194,89KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.28.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (352,44KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.29.2022 Wójta Gminy Zębowice -Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 października 2022 r. w sprawie opracowania Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie gminy Zębowice.pdf (57,25KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.30.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (135,60KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.30.2022 z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf (144,82KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.31.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie określenia wzoru dokumentów zwiazanych z dystrybucją paliw stałych na terenie Gminy Zębowice.pdf (398,10KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.32.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (148,94KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.32.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (97,76KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.33.2022 Wójta Gminy Zębowice -Szefa OC z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie gminy Zębowice.docx.pdf (195,89KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.34.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 grudnia 2022 r. w sparwie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za 2022 r.pdf (359,68KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.35.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego...pdf (77,20KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.36.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego...pdf (293,83KB)