Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 2007 roku

1. Uchwała Nr IV/25/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

2. Uchwała nr V/26/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2007 r.

3. Uchwała nr V/27/07 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Zębowicach

4. Uchwała nr V/28/07 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości.

5. Uchwała nr V/29/07 w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.

6. Uchwała nr V/30/07 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice.

7. Uchwała nr VI/31/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

8. Uchwała nr VI/32/2007 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa

9. Uchwała nr VI/33/2007 w sprawie zbycia nieruchomości

10. Uchwała nr VI/34/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

11. Uchwała nr VI/35/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych

12. Uchwała nr VI/36/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Knieja

13. Uchwała nr VI/37/2007 w sprawie utworzenia podstacji ratownictwa medycznego dla Gminy Dobrodzień i Zębowice

14. Uchwała nr VI/38/2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

15. Uchwała nr VI/39/2007 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

16. Uchwała nr VII/40/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium

17. Uchwała nr VII/41/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

18. Uchwała nr VII/42/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE

19. Uchwała nr VII/43/2007 w sprawie zbycia lokali mieszkalnych

20. Uchwała nr VII/44/2007 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

21. Uchwała nr VIII/45/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2007 r.

22. Uchwała nr VIII/46/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych

23. Uchwała nr VIII/47/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

24. Uchwała nr VIII/48/2007 w sprawie przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

25. Uchwała nr VIII/49/2007 w sprawie zbycia nieruchomości .

26. Uchwała nr VIII/50/2007 w sprawie wspólnego realizowania i finansowania szczepień populacyjnych przeciwko posocznicy

27. Uchwała nr VIII/51/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.

28. Uchwała nr IX/52/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

29. Uchwała nr IX/53/2007 w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Zębowice

30. Uchwała nr IX/54/2007 w sprawie uchylenia uchwał

31. Uchwała nr IX/55/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

32. Uchwała nr IX/56/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

33. Uchwała nr IX/57/2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

34. Uchwała nr IX/58/2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

35. Uchwała nr IX/59/2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

36. Uchwała nr IX/60/2007 w sprawie składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej

37. Uchwała nr IX/61/2007 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Zębowice

38. Uchwała nr X/64/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

39. Uchwała nr X/65/2007 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Zębowice do Rejestru Gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku niemieckim

40. Uchwała nr X/66/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie

41. Uchwała nr X/67/2007 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Zębowice

42. Uchwała nr X/68/2007 w sprawie zbycia nieruchomości

43. Uchwała nr XI/70/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

44. Uchwała XI/71/07 w sprawie opłaty od posiadania psów .

45. Uchwała nr XI/72/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

46. Uchwała nr XI/73/07 w sprawie wystąpienia z Międzygminnego Związku „Trias Opolski”.

47. Uchwała nr XI/74/07 w sprawie opinii w przedmiocie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno – Położniczej.

48. Uchwała nr XI/75/ 07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

49. Uchwała nr XI/76/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

50. Uchwała nr XI/77/07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

51. Uchwała nr XI/78/07 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zębowice

52. Uchwała nr XI/80/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

53. Uchwała nr XI/81/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2010

54. Uchwała nr XI/82/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.

55. Uchwała nr XI/83/07 w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych Zębowice – Malinów.

56. Uchwała nr XII/84/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

57. Uchwała nr XII/85/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

58. Uchwała nr XII/86/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r.

59. Uchwała nr XII/87/2007 w sprawie nabycia nieruchomości.

60. Uchwała nr XII/88/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

61. Uchwała nr XII/89/2007 w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

62. Uchwała nr XII /90/07 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice na rok 2008

 

PDFUchwały Rady Gminy z 2007 roku

 


 

Podmiot udostępniający: Urz.ąd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: 2007-12-30