Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 29.03.2022, g. 16:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.pdf (474,63KB)

  2. b. regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

   PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.pdf (548,40KB)

  3. c. opłaty targowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (546,78KB)

  4. d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (556,95KB)

  5. e. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Zębowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Zębowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratow.pdf (796,68KB)

  6. f. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (613,30KB)

  7. g. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (621,90KB)

  8. h. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (634,92KB)

  9. i. zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe

   PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków.pdf (383,60KB)

  10. j. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2022 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi.pdf (703,41KB)

   PDFZałącznik do projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami.pdf (138,14KB)

  11. k. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zębowice na lata 2022-2025

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zębowice na lata 2022-2025.pdf (4,62MB)

  12. l. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok
  13. m. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 10.02.2022 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 10.02.2022 r..pdf (254,60KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.