Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 06.07.2022, g. 12:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Raport o stanie gminy Zębowice za rok 2021 - debata.
  1. a. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf (255,05KB)

 6. 6. Sprawozdanie Finansowe.
 7. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2021 rok.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.pdf (271,34KB)

  2. b. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania Budżetu za 2021 rok.pdf (310,68KB)

  3. c. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2022 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice.pdf (695,61KB)

  4. d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,17MB)

  5. e. zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (354,73KB)

  6. f. zmiany uchwały Nr XXIX.193.2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Zębowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

   PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX.193.2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków....pdf (1,00MB)

 9. 9. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 10.06.2022 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 10.06.2022 r..pdf (424,88KB)

 13. 13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.