Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 1996 roku

1. Uchwała nr XV/92/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy


2. Uchwała nr XV/93/96 w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rewizyjnej powołanej uchwałą nr IV/27/94 z dnia 13 października 1994 r.


3. Uchwała nr XV/94/96 w sprawie diet dla radnych


4. Uchwała nr XV/95/96 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 r.


5. Uchwała nr XV/96/96 w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego


6. Uchwała nr XV/97/96 w sprawie zbycia mienia komunalnego


7. Uchwała nr XV/98/96 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Dolna Mała Panew


8. Uchwała nr XVI/99/96 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy Zębowice z wykonania budżetu za 1995 r.


9. Uchwała nr XVI/100/96 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Zębowice z wykonania budżetu za 1995 r.


10. Uchwała nr XVI/101/96 w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996 r.


11. Uchwała nr XVI/102/96 w sprawie zmian do Statutu Gminy Zębowice


12. Uchwała nr XVI/103/96 w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy


13. Uchwała nr XVI/104/96 w sprawie wyboru zastępcy wójta


14. Uchwała nr XVI/105/96 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy


15. Uchwała nr XVI/106/96 w sprawie odwołania członka komisji rewizyjnej


16. Uchwała nr XVI/107/96 w sprawie odwołania członka komisji rewizyjnej


17. Uchwała nr XVI/108/96 w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego Rady Gminy


18. Uchwała nr XVI/109/96 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy


19. Uchwała nr XVI/110/96 w sprawie zmian w budżecie na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 1996 r.


20. Uchwała nr XVII/111/96 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 1996 r.


21. Uchwała nr XVII/112/96 w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej


22. Uchwała nr XVII/113/96 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej


23. Uchwała nr XVII/114/96 w sprawie wysokości opłaty targowej oraz jej inkasa na terenie Gminy Zębowice


24. Uchwała nr XVII/115/96 w sprawie zbycia mienia komunalnego


25. Uchwała nr XVII/116/96 w sprawie zbycia mienia komunalnego


26. Uchwała nr XVII/117/96 w sprawie zbycia mienia komunalnego


27. Uchwała nr XVIII/118/96 w sprawie zmian w budżecie na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy


28. Uchwała nr XVIII/119/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zębowice


29. Uchwała nr XVIII/120/96 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice


30. Uchwała nr XIX/121/96 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej


31. Uchwała nr XIX/122/96 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 r.


32. Uchwała nr XIX/123/96 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej


33. Uchwała nr XIX/124/96 w sprawie nabycia nieruchomości


34. Uchwała nr XIX/125/96 w sprawie wniosku przejęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa


35. Uchwała nr XIX/126/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla miejscowości Knieja


36. Uchwała nr XIX/127/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy wodociągu grupowego "Knieja - Zębowice" celem zaopatrzenia w wodę wsi Kadłub Wolny


37. Uchwała nr XX/128/96 w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


38. Uchwała nr XX/129/96 w sprawie stosowania stawek podatku od środków transportowych


39. Uchwała nr XX/130/96 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów


40. Uchwała nr XX/131/96 w sprawie wysokości opłaty targowej oraz jej inkasa na terenie Gminy Zębowice


41. Uchwała nr XX/132/96 w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu


42. Uchwała nr XX/133/96 w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego


43. Uchwała nr XX/134/96 w sprawie diet dla członków komisji spoza rady


44. Uchwała nr XX/135/96 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 r.


45. Uchwała nr XX/136/96 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej


46. Uchwała nr XX/137/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu


47. Uchwała nr XX/138/96 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gmin: Ozimek, Chrząstowice, Kolonowskie, Zębowice


48. Uchwała nr XX/139/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy drogi gminnej do przysiółka Borowiany we wsi Zębowice


49. Uchwała nr XX/139/96 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy drogi gminnej w Kosicach, obręb Radawie

 

 PDFUchwały Rady Gminy z 1996 roku.pdf

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: