Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 1992 roku

1. Uchwała nr XV/67/92 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku

 

2. Uchwała nr XV/68/92 w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego i trybu zwolnień od gruntów będących odłogiem

 

3. Uchwała nr XV/69/92 w sprawie ustalenia wysokości podatku leśnego

 

4. Uchwała nr XV/70/92 w sprawie podatku od posiadania psów

 

5. Uchwała nr XV/71/92 w sprawie czynszu za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących mienie gminy

 

6. Uchwała nr XV/72/92 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do przekazania mienia komunalnego

 

7. Uchwała nr XV/73/92 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do sprzedaży mienia komunalnego

 

8. Uchwała nr XV/74/92 w sprawie upoważnienia zarządu gminy do decydowania o formie, trybie i wysokości czynszu za lokale komunalne

 

9. Uchwała nr XV/75/92 w sprawie upoważnienia zarządu gminy do ustalenia warunków i wysokości czynszu

 

10. Uchwała nr XVI/76/92 w sprawie budżetu Gminy Zębowice

 

11. Uchwała nr XVI/77/92 w sprawie finansowania sołectw gminy Zębowice

 

12. Uchwała nr XVI/78/92 w sprawie przyznania sołtysom wynagrodzenia za inkaso.

 

13. Uchwała nr XVI/79/92 w sprawie stosowania stawek podatku od środków transportowych oraz ulg w tym podatku

 

14. Uchwała nr XVI/80/92 w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

15. Uchwała nr XVI/81/92 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

 

16. Uchwała nr XVII/82/92 w sprawie oddania nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

 

17. Uchwała nr XVII/83/92 w sprawie przystąpienia gminy do spółki akcyjnej Opolski Bank Regionalny

 

18. Uchwała nr XVII/84/92 w sprawie zbycia lub dzierżawy mienia komunalnego

 

19. Uchwała nr XVII/85/92 w sprawie zbycia lub dzierżawy mienia komunalnego

 

20. Uchwała nr XVII/86/92 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z roku 1991 w kwocie 252.755.156 zł

 

21. Uchwała nr XVII/87/92 w sprawie uchylenia własnej uchwały

 

22. Uchwała nr XVII/88/92 w sprawie zbycia lub dzierżawy mienia komunalnego

 

23. Uchwała nr XVIII/89/92 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice

 

24. Uchwała nr XVIII/90/92 w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej

 

25. Uchwała nr XVIII/91/92 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Zębowice

 

26. Uchwała nr XVIII/92/92 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego

 

27. Uchwała nr XVIII/93/92 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego

 

28. Uchwała nr XIX/94/92 w sprawie prowizorium budżetowego

 

29. Uchwała nr XIX/95/92 w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 1992

 

30. Uchwała nr XIX/96/92 w sprawie diet dla radnych Gminy Zębowice

 

31. Uchwała nr XIX/97/92 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie

 

32. Uchwała nr XIX/98/92 w sprawie zobowiązania Zarządu Gminy do zgłoszenia protestu

 

33. Uchwała nr XIX/99/92 w sprawie zbycia mienia komunalnego

 

34. Uchwała nr XIX/100/92 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie przestrzennego zagospodarowania.

 

PDFUchwały Rady Gminy z 1992 roku.pdf

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: