Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 1991 roku

1. Uchwała nr 31/VIII/91 w sprawie zatwierdzenia regulaminy porządku obrad Rady Gminy Zębowice

 

2. Uchwała nr VIII/32/91 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Zębowice do sprzedaży działek i budynków stanowiących własność komunalną gminy

 

3. Uchwała nr VIII/33/91 w sprawie zmiany nazw ulic w Zębowicach

 

4. Uchwała nr VIII/34/91 w sprawie nadania Statutu Sołectwu

 

5. Uchwała nr VIII/35/90 w sprawie wynagrodzeń dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 

6. Uchwała nr VIII/36/91 w sprawie podatku od posiadania psów

 

7. Uchwała nr VIII/37/91 w sprawie podatku od nieruchomości

 

8. Uchwała nr VIII/38/91 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

9. Uchwała nr IX/39/91 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice

 

10. Uchwała nr IX/40/91 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.

 

11. Uchwała nr IX/41/91 w sprawie finansowania sołectw gminy Zębowice

 

12. Uchwała nr IX/42/91 w sprawie przyznania sołtysom wynagrodzenia za inkaso

 

13. Uchwała nr IX/43/91 w sprawie diet dla Radnych Gminy Zębowice

 

14. Uchwała nr IX/44/91 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

 

15. Uchwała nr X/45/91 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej za rok 1990 oraz dysponowania budżetem

 

16. Uchwała nr X/46/91 w sprawie rozdysponowania środków pieniężnych pozostałych ze zlikwidowanych z dniem 31 grudnia 1990 r. funduszy

 

17. Uchwała nr X/47/91 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej dotyczącej wysokości odpłatności z tytułu rekompensaty kosztów ponoszonych w trakcie ceremonii ślubnych

 

18. Uchwała nr X/48/91 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

19. Uchwała nr XI/49/91 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Państwowego Funduszu Ziemi

 

20. Uchwała nr XI/50/91 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa

 

21. Uchwała nr XI/51/91 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa

 

22. Uchwała nr XI/52/91 w sprawie komunalizacji budynku szkolnego na działce nr 107 z przeznaczeniem do sprzedaży

 

23. Uchwała nr XI/53/91 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa

 

24. Uchwała nr XI/54/91 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa

 

25. Uchwała nr XI/55/91 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa

 

26. Uchwała nr XII/56/91 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zębowice

 

27. Uchwała nr XII/57/91 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa

 

28. Uchwała nr XII/58/91 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kniei

 

29. Uchwała nr XII/59/91 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w gminie Zębowice

 

30. Uchwała nr XIII/60/91 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

31. Uchwała nr XIII/61/91 w sprawie przystąpienia do związku komunalnego

 

32. Uchwała nr XIV/62/91 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego

 

33. Uchwała nr XIV/63/91 w sprawie zmian osobowych komisja Rady Gminy

 

34. Uchwała nr XIV/64/91 w sprawie upoważnienia zarządu gminy do oddawania w najem lokali

 

35. Uchwała nr XIV/65/91 w sprawie uchylenia własnej uchwały

 

36. Uchwała nr XIV/66/91 w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządku domowego

 

PDFUchwały Rady Gminy z 1991 roku.pdf

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: