Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 29.12.2022, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (2,92MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  3. PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,25MB)
    
  4. c. ustalenia wydatku, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wydatku który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.pdf (1,11MB)

  5. d. uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2023 r.
  6. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (214,20KB)
   PDFUzasadnienie 2023.pdf (340,81KB)
   PDFmateriały informacyjne 2023.pdf (222,09KB)
   PDFzałącznik nr 1 dochody 2023.pdf (210,62KB)
   PDFzałącznik nr 2 Wydatki.pdf (251,79KB)
   PDFzałącznik nr 3 inwestycje 20223.pdf (202,14KB)
   PDFZałącznik nr 4 sprzedaż nap. alk. 2023.pdf (412,65KB)
   PDFZałącznik nr 5 korzystanie ze środowiska 2023.pdf (397,32KB)
   PDFZałącznik nr 6 gospodarka odpadami 2023.pdf (409,06KB)
   PDFzałącznik nr 7 zadania zlecone dochody.pdf (282,08KB)
   PDFzałącznik nr 8 zadania zlecone . wydatki.pdf (475,54KB)
   PDFZałącznik Nr 9 .dotacje 2023.pdf (372,70KB)
   PDFZałącznik Nr 10 wydatki sołectw 2023.pdf (112,39KB)
    
  7. e. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  8. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,55MB)
  9.  
  10. f. zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zębowice.pdf (227,24KB)

  11. g. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Zębowice.pdf (4,94MB)

  12. h. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (906,98KB)

  13. i. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.pdf (793,32KB)

 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 30.11.2022 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 30.11.2022 r.pdf (494,36KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.