Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2023 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżącyc.pdf (200,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (355,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (185,35KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.05.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzania procedury weryfikacji i potwierdzenia danych do SIO przez szkoły i placówki oświatowe.pdf (276,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.06.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2023 w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023.pdf (282,15KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dn. 17.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (117,95KB)

       PDFzał. nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (128,86KB)

       PDFzał. nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (126,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realiację zadań publicz. w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu w gm. Zębowice w 2023 r.pdf (116,98KB)

       PDFzał. nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.01.2023 r.pdf (142,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.01.2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do szkoły podstawowej.pdf (206,43KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.01.2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Publ. Przedszkola.pdf (206,48KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 uodppiow do składu komisji.pdf (97,57KB)
       PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r.pdf (107,14KB)
       PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.01.2023 r.pdf (139,36KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (185,02KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych...pdf (123,67KB)
       PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.18.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10.02.2023 r.pdf (110,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice za 2022 rok.pdf (553,70KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2023 Wójta Gminy Zębowice z 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (99,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2023 r.pdf (100,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,06KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (205,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,37KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (184,88KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (190,12KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (190,39KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (181,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.pdf (4,30MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.04.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. PPP dla wstępnych konsultacji rynk. pn Zarządzanie i eksploatacja infrastrukturą wodną i gospodarką ściekową...pdf (1,71MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (197,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.pdf (383,13KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,57KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,07KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (184,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (192,32KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (196,58KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie planu kontroli w latach 2023-24 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli w zakresie postępowania z nieczystościami.pdf (2,82MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,73KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,03KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,50KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (186,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (194,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,18KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (182,75KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (190,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,41KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (192,31KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (187,06KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (190,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf 18341KB.pdf (183,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,45KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (185,50KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,48KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (183,18KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (190,25KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (187,86KB)

       PDFZałacznik nr 1 do zarzadzenia W.0050.73.2023.pdf (297,52KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,92KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (184,50KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf (593,11KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (181,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,58KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (193,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (186,60KB)

PDFZarządzenie nr W.0050.81.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gm. ds. informatyki oraz operatorów systemów informatycz. okw w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym..pdf (100,20KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.82.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 września 2023 r.w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (205,97KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2023 Wójta Gminy Zębowice z 18 września 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych rocznych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zębowice.pdf (133,38KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (205,03KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (192,29KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.86.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (200,77KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.87.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,80KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.88.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,53KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.89.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (187,15KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.90.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy...pdf (105,74KB)

       PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.90.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 października 2023 r.pdf (164,98KB)
       PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.90.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 października 2023 r.pdf (111,36KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.91.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (181,19KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.93.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 pażdziernika 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (198,92KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.94.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.95.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (186,08KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.96.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (191,27KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.97.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (184,30KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.98.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (181,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.99.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (185,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.101.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (203,27KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.102.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,84KB)

       PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr W.0050.102.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2023 r.pdf (297,63KB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.103.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.pdf (99,41KB)
       PDFZałącznik do Zarządzenia Nr W.0050.103.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2023 r.pdf (863,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.104.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (186,63KB)

       PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr W.0050.104.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2023 r.pdf (298,14KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.105.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego..pdf (956,63KB)

       PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice Nr W.0050.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.pdf (629,93KB)
       PDFZałącznik nr 2 do Zarządznia Wójta Gminy Zębowice Nr W.0050.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.pdf (722,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.106.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania zespołu do zaplanowania projektowania...pdf (1,38MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.107.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,52KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.108.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (195,29KB)

     PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.107.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2023 r.pdf (298,16KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.109.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (188,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.110.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (197,13KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.111.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (185,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.112.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (190,30KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.113.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (186,51KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.114.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (196,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.115.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (186,75KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.116.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (189,12KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.117.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026.pdf (271,94KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.118.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (265,29KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.119.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (203,91KB)

       PDFZałącznik do zarządzenia Nr W.0050.119.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2023 r.pdf (297,16KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.120.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.pdf (1 017,23KB)