Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe 2023

"Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Zębowice"

PDFSG.271.2.15.2023.AK - Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2023 r.pdf (253,60KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (21,91KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,88KB)
PDFZałącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf (163,04KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2023 r. Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Zębowice.pdf (183,44KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 13.12.2023 r.pdf (193,28KB)

"Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Zębowice"

PDFSG.271.2.14.2023 Zapytanie ofertowe - Obsługa Informatyczna Urzędu Gminy Zębowice.pdf (282,39KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz_ofertowy.docx (76,33KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Kwalifikacje wykonawcy.docx (15,88KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób wykonawcy.docx (13,54KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór_umowy.pdf (263,31KB)
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy_powierzenia danych - zapytanie ofertowe - informatyk.pdf (218,84KB)
DOCXZałącznik nr 6 - Klauzula_informacyjna.docx (14,96KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 18.12.2023 r. - SG.271.2.14.2023 - Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Zębowice.pdf (186,79KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 29.12.2023 r.pdf (198,53KB)

 

"Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Zębowice"

PDFSG.271.2.13.2023.AK - Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2023 r.pdf (253,96KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (21,88KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,88KB)
PDFZałącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf (163,04KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 30.11.2023 r. Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Zębowice.pdf (176,26KB)
PDFSG.271.2.13.2023.AK - Informacja o uniewaznieniu postepowania z dnia 05.12.2023 r.pdf (122,51KB)
 

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania na terenie Gminy Zębowice w sezonie zimowym 2023/2024"

PDFSG.271.2.12.2023.AK - Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2023 r. Zimowe utrzymanie dróg gminnych ......pdf (256,66KB)
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (18,51KB)
RTFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.rtf (75,75KB)
DOCZałącznik Nr 3 - Wykaz potencjału technicznego sprzętu.doc (36,50KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór Umowy.pdf (152,60KB)
PDFKarta pracy załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.pdf (106,11KB)
PDFZałącznik nr 5_ Trasa nr 1.pdf (129,84KB)
PDFZałącznik nr 6_Trasa nr 2.pdf (127,41KB)
PDFZałącznik nr 7_ Trasa nr 3.pdf (125,41KB)
PDFZałącznik nr 8_ Trasa nr 4.pdf (146,95KB)
PDFZałącznik nr 9_ Trasa nr 5.pdf (116,93KB)
PDFZałącznik nr 10_ Trasa nr 6.pdf (139,56KB)
PDFZałącznik nr 11_ Trasa nr 7.pdf (119,56KB)
PDFZałącznik nr 12 - Mapa poglądowa dla tras 1 2 i 3.pdf (2,05MB)
PDFZałącznik nr 13 - Mapa poglądowa dla trasy nr 5.pdf (2,15MB)
PDFZałącznik nr 14 - Mapa poglądowa dla tray nr 6.pdf (1,82MB)
PDFZałącznik nr 15 - Mapa poglądowa dla trasy nr 7.pdf (1,30MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2023 r.pdf (157,78KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 24.11.2023 r.pdf (194,80KB)
 

"Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektów gminnych znajdujących się w wykazie wniosku Polski Ład na terenie Gminy Zębowice"

PDFSG.271.2.11.2023 - Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2023 r. - Opracowanie PFU dla inwestycji polegających na termomodernizacji ........pdf (264,37KB)
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.doc (47,50KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,73KB)
DOCZałącznik nr 3_ Ośwadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków.doc (31,50KB)
DOCZałącznik Nr 4_Wykaz wykonywanych opracowań.doc (41,50KB)
DOCZałacznik Nr 5_ Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.doc (34,00KB)
PDFZałącznik nr 6_Projekt umowy.pdf (148,68KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 10.11.2023 r..pdf (154,41KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 01.12.2023 r..pdf (185,79KB)
 

"Wycinka drzew na terenie Gminy Zębowice"

PDFSG.271.2.10.2023.AK - Wycinka drzew na terenie Gminy Zębowice z dn. 02.10.2023 r.pdf (249,03KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (20,05KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,79KB)
PDFZałącznik Nr 3 Wzór umowy.pdf (163,44KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 06.10.2023 r. Wycinka drzew na terenie Gminy Zębowice.pdf (179,79KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 06.10.2023 r. Wycinka drzew na terenie Gminy Zębowice.pdf (221,14KB)
 

"USŁUGI DORADCZE DLA GMINY ZĘBOWICE NA POTRZEBY PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" sprostowanie

PDFSG.271.2.9.2023 - Zapytanie ofertowe - USŁUGI DORADCZE DLA GMINY ZĘBOWICE NA POTRZEBY PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD.pdf (224,79KB)
DOCzał. 1 - wzór formularza ofertowy.doc (99,50KB)
DOCzał. 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (50,00KB)
PDFzał. 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (220,76KB)
PDFzał. 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - sprostowanie.pdf (220,81KB)
XLSXzał. nr 1 do SOPZ - Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego.xlsx (122,13KB)
DOCXzał. nr 2 do SOPZ - Wzór Umowy o powierzenie Grantu Cyberbezpieczny Samorząd.docx (184,91KB)
PDFzał. nr 3 do SOPZ - Wzór Wniosku o przyznanie Grantu Formularz Aplikacyjny.pdf (170,75KB)
PDFzał. 4 - ogólne warunki umowy.pdf (236,47KB)
DOCzał. nr 5 - wzór wykazu usług.doc (58,00KB)

PDFSG.271.29.2023 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.09.2023 r.pdf (123,90KB)
PDFSG.271.2.9.2023 Informacja o wynikach z dnia 29.09.2023 r.pdf (221,91KB)
 

 

"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

PDFSG.271.2.8.2023 - Zapytanie ofertowe -Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki ........... z dn. 18.08.2023 r.pdf (254,09KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (20,31KB)
RTFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.rtf (77,40KB)
PDFSG.271.2.8.2023 Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.08.2023 r.pdf (175,85KB)

PDFSG.271.2.8.2023.Informacja o wynikach z dnia 14.09.2023 r.pdf (199,67KB)
 

"Remonty dróg oraz wymianę rury kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zębowice"

PDFInformcja o wynikach z dnia 01.09.2023 r. SG.271.2.7.2023.pdf (250,22KB)
PDFSG.271.2.7.2023.AK - Zapytanie ofertowe Remonty dróg oraz wymianę rury kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zębowice z dn. 17.08.2023 r.pdf (260,74KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (79,62KB)
RTFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.rtf (939,08KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (188,52KB)
PDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.pdf (653,75KB)
PDFZałącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (3,72MB)
PDFZałącznik nr 6 - Mapka poglądowa remontu kanalizacji.pdf (480,40KB)
PDFZałącznik nr 7 - Mapka poglądowa remontu drogi wewnętrznej.pdf (390,25KB)
PDFSG.271.2.7.2023 Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.08.2023 r..pdf (236,22KB)
 

Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.6.2023.AK - Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice.pdf (215,53KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,78KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (79,06KB)
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.doc (41,50KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 18.08.2023 r.pdf (178,12KB)
 

Remonty dróg oraz kanalizacji na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.5.2023.AK - Remonty dróg oraz kanalizacji na terenie Gminy Zębowice.pdf (260,34KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (78,51KB)
RTFZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.rtf (938,06KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (184,00KB)
PDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.pdf (653,75KB)
PDFZałącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (3,72MB)
PDFZałącznik nr 6 - Mapka poglądowa remontu kanalizacji.pdf (480,40KB)
PDFZałącznik nr 7 - Mapka poglądowa remontu drogi wewnętrznej.pdf (390,25KB)
PDFSG.271.2.5.2023.AK - Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.08.2023 r.pdf (245,94KB)
PDFSG.271.2.5.2023.AK - Informacja o unieważnieniu postepowania z dnia 16.08.2023 r.pdf (236,67KB)
 

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Urzędu Gminy Zębowice w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

PDFSG.271.2.1.2023 - Zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Urzędu Gminy Zębowice w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.pdf (231,61KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (119,36KB)
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie o wykluczeniu.doc (85,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.docx (57,92KB)
PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (238,34KB)
PDFInformacja_z otwarcia ofert z dnia 30.05.2023 r..pdf (211,20KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 14.06.2023 r.pdf (243,63KB)
 

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku po byłej szkole w Radawiu oraz wykonanie dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.2.2023.AK - Wykonanie dokumentacji projektowej Radawie.pdf (247,08KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,89KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (79,65KB)
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.doc (42,00KB)
DOCZałacznik Nr 4_ Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.doc (35,00KB)
PDFZałącznik nr 5_Projekt umowy.pdf (145,82KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2023 r.pdf (201,57KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 16.06.2023 r.pdf (216,13KB)
 

Koszenie i wykaszanie poboczy drogowych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.3.2023.AK - Koszenie i wykaszanie poboczy drogowych na terenie Gminy Zębowice z dn. 25.05.2023 r.pdf (231,28KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (16,73KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (79,05KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wykazy dróg gminnych do koszena poboczy.pdf (2,49MB)
PDFZałącznik nr 4 - Mapa poglądowa dla Pruskowa Siedlisk Poczołkowa i Kadłuba Wolnego.pdf (2,05MB)
PDFZałącznik nr 5 - Mapa poglądowa dla Zębowic.pdf (2,15MB)
PDFZałącznik nr 6 - Mapa poglądowa dla Radawia Łąki Kosic.pdf (1,82MB)
PDFZałącznik nr 7 - Mapa poglądowa dla Knieii.pdf (1,30MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 01.06.2023 r..pdf (163,64KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 05.06.2023 r.pdf (200,33KB)
 


Remont pokrycia dachu na wieży budynku remizy OSP w Radawiu

PDFSG.271.2.4.2023 - Remont pokrycia dachu na wieży budynku remizy OSP w Radawiu 01.06.2023 r.pdf (220,43KB)
DOCXZałącznik Nr - 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (18,17KB)
RTFZałącznik nr - 2 Klauzula informacyjna.rtf (75,96KB)
PDFZałącznik nr - 3 Projekt umowy.pdf (153,66KB)
DOCZałacznik Nr - 4 Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.doc (34,00KB)
ZIPDokumentacja projektowa i przedmiar robót.zip (1,37MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert 16.06.2023 r..pdf (180,48KB)
PDFInformacja o wynikach z dnia 04.07.2023 r.pdf (181,43KB)