Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia z 2004 roku

PDFZarządzenie nr 50-2004 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Zębowice na I kwartał 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 51-2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 52-2004 w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Zębowice w dniach 15 do 30 kwietnia 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 53-2004 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Zębowice na II kwartał 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 54-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 55-2004 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie nr 56-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 57-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 58-2004 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 59-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 60-2004 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Zębowice na III kwartał 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 61-2004 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 62-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 63-2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości .pdf

PDFZarządzenie nr 64-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 65-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 66-2004 w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Zębowice w dniach 20 września do 04 października 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 67-2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej .pdf

PDFZarządzenie nr 68-2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.pdf

PDFZarządzenie nr 69-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 70-2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2004 r.pdf

PDFZarządzenie nr 71-2004 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Zębowice na IV kwartał2004 r.pdf