Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 28.06.2023, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Raport o stanie gminy Zębowice za rok 2022 - debata.
  1. a. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf (237,43KB)

 6. 6. Sprawozdanie Finansowe.
 7. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2022 rok.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.pdf (258,22KB)

  2. b. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (298,39KB)

  3. c. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2023 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (1,99MB)

  4. d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,86MB)

  5. e. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów.pdf (432,66KB)

  6. f. przekazania do realizacji zadania własnego Gminy Zębowice na rzecz Gminy Ozimek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania do realizacji zadania własnego Gminy Zębowice na rzecz Gminy Ozimek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę...pdf (1,67MB)

  7. g. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf (1,09MB)

  8. h. zmieniająca uchwałę Nr XL.274.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.04.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych a także świadczenia usług komunalnych

   PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL.274.2023 RG Zębowice z dnia 27.04.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat...pdf (536,05KB)

  9. i. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.pdf (551,94KB)

  10. j. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (239,235)

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym 239235.pdf (582,84KB)

  11. k. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (191)

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym 191.pdf (569,44KB)

 9. 9. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Przyjęcie protokołów obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 30.05.2023 r. i 05.06.2023 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 05.06.2023 r.pdf (239,81KB)

  PDFProtokół z sesji z dnia 30.05.2023.pdf (221,91KB)

 13. 13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.