Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia z 2009 roku

PDFZarządzenie Nr V-179-2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-179-2009 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZałącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr V-180-2009 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach z dnia 20 września 2007 r..pdf

PDFZarządzenie Nr V-181-2009 w sprawie powołania składu komisji i określenia wzoru druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych.pdf

PDFZarządzenie Nr V-182-2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDFZarządzenie Nr V-183-2009 w sprawie zasad wynajmowania samochodu osobowego marki VW nr rej OOL 10AU.pdf

PDFZarządzenie Nr V-184-2009 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania autokaru marki Mercedes o nr rej. OOL 65GS.pdf

PDFZarządzenie Nr V-185-2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr V-186-2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Zebowice na 2009 r..pdf

PDFZarządzenie Nr V-187-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZarządzenie Nr V-188-2009 w spr. określenia regulaminu, powołania składu komisji i określenia wzoru druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-188-2009.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V-188-W-2009.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-188-W-2009.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr V-188-W-2009.pdf

PDFZarządzenie Nr V-189-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDFZarządzenie Nr V-190-2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części udziałów we wspólnotach gruntowych.pdf

PDFZarządzenie Nr V-191-2009 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr V-192-2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr V-193-2009 w sprawie zmiany Instrukcji w sprawie gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.pdf

PDFZarządzenie Nr V-194-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.pdf

PDFZarządzenie Nr V-196-2009 w sprawie komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej.pdf

PDFZarządzenie Nr V-197-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDFZarządzenie Nr V-198-2009 w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2009-2011.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-198-2009.pdf

PDFZarządzenie Nr V-199-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDFZarządzenie Nr V-200-2009 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-200-2009.pdf

PDFZarządzenie Nr V-201-2009 w sprawie zmian w układzie budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDFZarządzenie Nr V-202-2009 w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.pdf

PDFZarządzenie Nr V-203-2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-203-2009.pdf

PDFZarządzenie Nr V-204-2009 w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych.pdf

PDFZarządzenie Nr V-205-2009 w sprawie powołania operatorów ds.obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZałącznik do Zzrządzenia Nr V-205-2009.pdf

PDFZarządzenie Nr V-206-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDFZarządzenie Nr V-207-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDFZarządzenie Nr V-208-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-209-2009 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Puplicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr V-210-2009 w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej.pdf

PDFZarządzenie Nr V-211-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-212-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZarządzenie Nr V-213-2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-213-2009.pdf

PDFZarządzenie Nr V-215-2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników i zastępców kier.samorządowych jednostek organizacyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr V-216-2009 w sprawie zmiany w budżecie gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZarządzenie Nr V-217-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZarządzenie Nr V-218-2009 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Zębowice w ramach Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narowodym woj.opolskim.pdf

PDFZarządzenie Nr V-219-2009 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania autokaru marki Mercedes.pdf

PDFZarządzenie Nr V-220-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

 PDFZarządzenie Nr V-221-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZarządzenie Nr V-222-2009 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr V-223-2009 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach z dnia 20 września 2007 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr V-224-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-225-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZarządzenie Nr V-226-2009 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności z zakresu ochrony p.poż..pdf

PDFZarządzenie Nr V-227-2009 w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-227-2009.pdf

PDFZarządzenie Nr V-228-2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w roku szkolnym 2009-2010.pdf

PDFZarządzenie Nr V-229-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

 PDFZarządzenie Nr V-230-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-231-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-232-W-2009 Wójta gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-233-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-234-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr V-235-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-236-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przeglądu sprzętu OC..pdf

PDFZarządzenie Nr V-237-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-238-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-239-W-2009 w spawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie nr V-240-2009 w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-241-W-2009Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-242-W-2009Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-246-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2009 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-247-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2009 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-248-W-2009Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-249-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 listopada 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-250-W-2009Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-251-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-252-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009r.w sprawie zmian do Zarządzenia Nr V-140-W-2008 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego pla .pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-253-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji W sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-254-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-255-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-256-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-257-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-258-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2009 roku w spawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-259-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-260-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-261-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-262-W-2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Zębowicach w 2009 r.pdf