Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia z 2010 roku

PDFZarządzenie Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf

PDFZarządzenie nr V-264-2010 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Opolu archiwum.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-265-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZarządzenie nr V-266-W-2010 z dn. 04 lutego 2010r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr V-267-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2010 roku w spr. ustalenia ostatecznego terminu rozliczenia spisu z natury, rzeczowych składników majątku trwałego.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-268-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2010 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-269-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE Nr V-270-W-2010 Wójta Gminy Zębowice w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia gospodarki pojazdami służbowymi w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf

PDFAneks z dnia 31 lipca 2014 roku do Zarządzenia Nr V-270-W-10 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2010 roku.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-271-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-272-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZarządzenie Nr 273-W-2010 z dn. 04.03.2010 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-274-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-275-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-276-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-277-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2010 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-278-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZarządzenie nr V-279-W-2010 Wóta gminy Zębowice w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników UG.pdf

PDFZarządzenie nr V-280-W-2010w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r.pdf

PDFZarządzenie nr V-281-W-2010 z dnia 14.04.2010 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczyvch.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-282-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-283-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-284-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-285-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr V-286-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 maja 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-287-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 maja 2010r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010r.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-288-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-289-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-290-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE Nr V-291-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dn. 24.05.2010r. w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych i rolnych spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosf.pdf

PDFZarządzenie Nr V-292-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 maja 2010 roku w spr. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf

PDFZarządzenie Nr V-293-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-293-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2010 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr V-294-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-295-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-296-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-297-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-298-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2010 roku w spr. zmiany uchwału budżetowej na 2010 rok.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-299-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-300-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2010 roku w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-301-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-302-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.pdf

PDFZarządzenie Nr V-303-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w spr. powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.pdf

PDFZarządzenie Nr V-304-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Gminie Zębowice.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V-304-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V-304-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V-304-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 roku.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-305-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-306-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-307-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 lipca 2010 roku w spr. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-308-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 lipca 2010 roku w spr. zmian w Instrukcji w spr. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-309-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2010 roku w spr. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-310-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2010 roku w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-311-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-312-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lipca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-313-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-314-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 sierpnia 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-315-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

 PDFZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr V-315-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-316-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-317-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-318-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr V-319-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-320-W-2010 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie części wspólnot gruntowych.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-321-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE Nr V-322-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości i ewidencji projektów dofinansowanych ze środków UE.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-322-W-2010.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-323-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-324-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2010 roku w spr. przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-325-W-2010 z dnia 10 września 2010 roku w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-326-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-327-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 września 2010 roku w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Zębowice.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-328-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 września 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-329-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 września 2010 roku w spr. wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-330-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 września 2010 roku w spr. powołania urzędnika wyborczego w wyborach, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-331-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-332-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-333-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-334-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-335-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 października 2010 roku w spr. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach.pdf

 PDFZARZĄDZENIE NR V-336-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-337-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 października 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-338-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-339-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-340-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2010 roku w spr. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do składania podpisu elektronicznego.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-341-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 października 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-342-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 października w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-343-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2010 roku w spr. zamiany gruntów położonych w miejscowości Radawie.pdf

PDFZARZĄDZENIE Nr V-344-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego planu kont.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010 - I cz..pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010 - II cz..pdf

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-345-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-346-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w spr. wdrożenia i przestrzegania procedur i mechanizmów zapewniających systematyczną analizę wydatkowanych środków.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-347-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 listopada 2010 roku w spr.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-348-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 listopada 2010 roku w spr. ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-349-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2010 r. w spr. projektu uchwały budżetowej gminy na 2011 r. i projektu uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej.PDF

PDFZałączniki 1 do Zarządzenia Nr V-349-W-2010.pdf

PDFZąłączniki 2 do Zarządzenia Nr V-349-W-2010.pdf

PDFZałączniki 3 do Zarządzenia Nr V-349-W-2010.pdf

PDFZałączniki 4 do Zarządzenia Nr V-349-W-2010.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-350-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-351-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-352-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf

PDFZarządzenie NR V-353-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-354-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-354-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2010 roku.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-355-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r..pdf

PDFZarządzenie NR V-356-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-357-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-358-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 grudnia 2010 roku w spr. ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-359-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia dla dyrektora GOIKiCz w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie NR V-360-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny - pomoc humanitarna.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR V-361-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2010 roku w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, należności oraz aktywów i pasywów.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR VI-362-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR VI-363-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR VI-364-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR VI-365-W-10 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.12.2010 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR VI-366-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR VI-367-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie NR VI-368-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r..pdf

PDFZARZĄDZENIE NR VI-369-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 2010-05-24