Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2013 roku


PDFZarządzenie Nr Or.120.1.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej szkół w 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zębowice i planu kontroli zewnętrznych.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.120.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.120.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.3.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zębowice w 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.4.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wytycznych na rok szkolny 2013-2014.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 marca 2013 roku - Wytyczne.pdf

PDFTabele Nr 1-9 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 marca 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.5.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.120.5.2013 Wójta Gminy Zębowice - Regulamin pracy.pdf

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu pracy - Przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.pdf

PDFZałącznik nr 2 do regulaminu pracy - Instrukcja w sprawie gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.pdf

PDFZałącznik nr 3 do regulaminu pracy - Wykaz prac wzbronionych kobietom.pdf

PDFZałącznik nr 4 do regulaminu pracy - Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności z zakresu ochrony p.poż. i ewakuacji pracowników.pdf

PDFZałącznik nr 5 do regulaminu pracy - Czas pracy grupy technicznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.6.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Zębowicach procedury tworzenia i aktualizacji kart usług.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.120.6.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 1A do zarządzenia Nr OR.120.6.2013.pdf

PDFZałącznik Nr 1B do zarządzenia Nr OR.120.6.2013.pdf

PDFZałącznik Nr 1C do zarządzenia Nr OR.120.6.2013 - Ewidencja karty usług.pdf

PDFZałącznik Nr 1D do zarządzenia Nr OR.120.6.2013.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.7.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.120.7.2013 Wójta Gminy Zębowice zdnia 25 marca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.120.7.2013 Wójta Gminy Zębowice zdnia 25 marca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.120.7.2013 Wójta Gminy Zębowice zdnia 25 marca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.120.7.2013 Wójta Gminy Zębowice zdnia 25 marca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Or.120.7.2013 Wójta Gminy Zębowice zdnia 25 marca 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.8.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zębowice.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.120.8.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2013 roku.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.9.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.120.9.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.120.9.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.10.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 52-2012.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.11.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.pdf

 PDFZarządzenie Nr Or.120.12.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.13.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.14.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.15.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.16.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

 PDFZarządzenie Nr Or.120.17.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.18.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.19.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Zębowicach i organizowania egzaminu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.20.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.pdf

PDFZarządzenie Nr 120.21.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.22.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.23.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 52-2012.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.24.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 2013.01.11