Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia z 2006 roku


PDFZarządzenie 48-2006 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest praca społecznie użyteczna.pdf

PDFZarządzenie 49-2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2006r.pdf

PDFZarządzenie 50-2006 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych rolnikom z terenu gminy w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFZarządzenie 51-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 52-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 53-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 54-2006 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie 55-2006 w sprawie prowadzenia książki obiektu budowlanego dla budynków użyteczności publicznej.pdf

PDFZarządzenie 56-2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 57-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 58-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 59-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 62-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 63-2006 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie 64-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 65-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 66-2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych.pdf

PDFZarządzenie 67-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 69-2006 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania samochodu osobowego Volkswagen Nr rej. OOL 10 AU.pdf

PDFZarządzenie 70-2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 71-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 72-2006 w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie 73-2006 sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie 74-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 75-2006 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie 76-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 77-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 78-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 79-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 80-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 81-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r .pdf

PDFZarządzenie 82-2006 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie 83-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 85-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

 PDFZarządzenie 86-2006 w sprawie projektu budżetu gminy Zębowice na 2007.pdf

PDFZarządzenie 88-2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

 PDFZarządzenie 87-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie 89-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie V -1-2006 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf

PDFZarządzenie V -2-2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie V -3-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie V -4-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie V -5-2006 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.pdf

PDFZarządzenie V -6-2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i pozostałych wartości kasowych, należności oraz aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji.pdf

PDFZarządzenie V -7-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie V -8-2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania.pdf

PDFZarządzenie V -9-2006 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii..pdf

PDFZarządzenie V -10-2006 w sprawie upoważnienia zastępcy Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie V -11-2006 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie V -12-2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie V -13-2006 w sprawie ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych.pdf

 PDFZarządzenie Nr 14-K-2006 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Zębowice Instrukcji prztwarzania danych osobowych.pdf