Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2014 roku

PDFZarządzenie Nr Or.120.01.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2014 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.2.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia limitu zużycia paliwa na rok 2014.pdf

PDFAneks z dnia 31 lipca 2014 roku do Zarządzenia Nr Or.120.2.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 stycznia 2014 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.3.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.120.3.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 lutego 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.120.3.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 lutego 2014 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or 120.04.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zębowice w 2014 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.05.2014 r. Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 52-2012 o wprowadzeniu instrukcji służbowej zakładowego planu kont.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.06.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.7.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 marca 2014 roku w spr. określenia zasad objęcia i sprawowania patronatu przez Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.120.7.2014.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.120.7.2014.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.8.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania urzędnika wyborczego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.9.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.10.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.11.2014 Wójta Gminy Zębowice z 9.05.2014 r. w spr. otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.120.11.2014.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.12.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.13.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.14.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarzadzenia Wójta Gminy Zębowice Nr Or.120.14.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarzadzenia Wójta Gminy Zębowice Nr Or.120.14.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarzadzenia Wójta Gminy Zębowice Nr Or.120.14.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do zarzadzenia Wójta Gminy Zębowice Nr Or.120.14.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do zarzadzenia Wójta Gminy Zębowice Nr Or.120.14.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do zarzadzenia Wójta Gminy Zębowice Nr Or.120.14.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.15.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.16.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.17.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych oraz prowadzonej dokumentacji - USC.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.18.2014 Wójta Gminy Zębowice w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.19.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytółów wykonawczych.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.20.2014 Wójta Gmin y Zębowice z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, należności oraz aktywów i pasywów w drodze ich weryikacji.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.21.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.22.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej pieczęci i pieczątek urzędowych w UG w Zębowicach.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 2014-01-13