Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2014 Wójta Gminy Zębowice z 02.01.2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2014 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.03.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.04.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.05.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.06.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2014 r.w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.07.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.08.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.9.2014.pdf
 

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

 PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 marca 2014 roku w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Nr W.0050.17.2014.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2014 roku w spr. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia + załącznik.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych + załączniki 1-4.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania dot. przebudowy sali wiejskiej w Radawiu.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania - Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu samochodu pożarniczego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położej w Knieji w rejonie ul. Ozimskiej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS-u do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS-u do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.pdf

 PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach samochodu.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego GOIKiCz w Zębowicach za 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zbycia samochodu specjalnego pożarniczego - STAR 244.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na rok 2014.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2014 roku w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie obwieszczeń i plakatów wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZzrządzenie Nr W.0050.56.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W 0050.61.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2014 Wójta Gmiony Zębowice z dnia 30 września 2014 r. w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2014 Wójta Gminy Zębowice z 06.11.2014 r. w spr. powołania gminnej komisji ds.odbioru zadania Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową placów zabaw.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2015 rok oraz projektu uchwały w spr. uchwalenia wpf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarzadzenie Nr W.0050.80.2014 Wójta Gmin y Zębowice z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarzadzenie Nr W.0050.82.2014 Wójta Gmin y Zębowice z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.86.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 roku.pdf

 PDFZarządzenie Nr W.0050.87.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.88.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.89.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarzadzenie Nr W.0050.90.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.91.2014 w sprawie przeznaczenia do likwidacji środków trwałych będących własnością gminy Zębowice.pdf


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia:  2014.01.13