Przejdź do treści strony WCAG

Podatki i opłaty


 PDFUchwała Nr XXI-131-04 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m. pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-214-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych Zębowice - Malinów.pdf

PDFUchwała Nr XI-104-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów.pdf

PDFUchwała Nr XI-105-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XI-107-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.pdf

PDFUchwała Nr XII-110-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w spr. określenia wzorów formularzy dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XII-110-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XII-110-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr XII-111-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

=======================================================================================

PDFUchwała Nr XVIII-166-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-172-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XIX-176-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

=======================================================================================

PDFUchwała Nr XXI-192-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-241-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-242-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-247-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

=======================================================================================

PDFUchwała Nr XXX-261-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.pdf

PDFUchwała Nr XXX-262-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-318-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, załącznik.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 08.11.2011