Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe 2011

Oświadczenia majątkowe pracowników na dzień 31.12.2011 r.
 

Usunięto na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 24h ust. 6). 

 

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych pracowników zobowiązanych do ich złożenia na dzień 31.12.2011 r.

Usunięto na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 24h ust. 6). 

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy na dzień 31.12.2011 r.

Usunięto na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 24h ust. 6). 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Czaja
Data wytworzenia: 2012.06.01