Przejdź do treści strony WCAG

Ogólna charakterystyka gminy

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Zębowice jedyna w województwie opolskim, której teren można porównać z „Cudem Natury”. Malownicze tereny Gminy są położone wśród łąk i lasów, które zajmują ponad 61 % jej powierzchni. Lasy wchodzą w skład kompleksów leśnych, objętych ochroną w postaci obszaru chronionego „Lasy Stobrawsko -Turawskie”. Gmina ubogacona jest pięknymi zabytkami i pomnikami przyrody. Ta niecodzienna natura, klimat, życzliwość mieszkańców przyciąga do siebie wielu turystów. Każdy, kto odwiedza Gminę znajduje coś wyjątkowego dla siebie.
Obszar Gminy wpisany jest w ukształtowanie krajobrazu w granicach Gmin: Lasowice Wielkie – od strony północnej, Olesna – od strony północno-wschodniej, Dobrodzienia – od strony wschodniej, Ozimka – od strony południowej i Turawy - od strony zachodniej.
Niewielka liczba zameldowanych osób, a jest ich tylko 3753 sprawia, że przestrzeń i swoboda poprawia samopoczucie i pozwala nabrać sił do intensywnej pracy. W stolicy Gminy jakim jest sołectwo Zębowice mieszka 1377 osób. Pozostała ludność zamieszkuje w pozostałych siedmiu sołectwach, którą obrazuje poniższa tabela. Powierzchnia Gminy to obszar 96 km.2
 
 

SOŁECTWO

Liczba ludności na dzień 31.12.2013 r.

Liczba ludności na dzień 31.12.2018 r.

Kadłub Wolny

501

479

Knieja

269

256

Łąka

-

144

Osiecko

98

87

Poczołków

138

139

Prusków

122

111

Radawie

1057

879

Siedliska

119

113

Zębowice

1380

1348

 

 

Zróżnicowany teren Gminy, wielokulturowość, współpraca i zrozumienie oraz w oparciu o ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz.141 ze zm.) i dzięki wpisowi do rejestru prowadzonego przez MSWiA, na terenie Gminy Zębowice używa się nazw dwujęzycznych a język niemiecki jest urzędowym językiem pomocniczym.
 
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Włodarczyk
Data wytworzenia: 2011.11.18