Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedszkole Publiczne w Zębowicach

 

Przedszkole Publiczne w Zębowicach
ul. Dobrodzieńska 32
46 – 048 Zębowice
tel.: (77) 4 216 075, fax-brak
e-mail:
NIP: 576-14-31-070
REGON: 530576480 

 

1.Przedszkole posiada aktualny statut .
2.Przedszkole jest jednostką budżetową gminy Zębowice.
 
Funkcję dyrektora pełni mgr Joanna Janczyk
 
3.Przedszkole jest jednostką publiczną,ogólnodostępną
4.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku: 2,5 - 5lat.
5.Posiada trzy oddziały w Zębowicach oraz oddział zamiejscowy w Radawiu
6.Poszczególne oddziały realizują podstawy programowe wzbogacone o własne programy:
-Program Edukacji Regionalnej
-Program Edukacji Europejskiej
-Program „Bezpieczny Przedszkolak na drodze „
7.Oddziały czynne są przez 7 godzin w ciągu dnia. Godziny pracy poszczególnych oddziałów łączą się dając ogólny czas pracy przedszkola w godzinach od 7.00 do godz.16.00.
8.W przedszkolu prowadzi się nieodpłatna naukę w języku niemieckim jako języku mniejszości
narodowej w ilości 4 godzin tygodniowo na oddział.
9..Przedszkole realizowało dotychczas dwa projekty z EFS: „Zębowickie przedszkolaki” oraz „Moje przedszkole jest fajne”.
10.Kadra przedszkola jest w pełni wykwalifikowana. Sześciu nauczycieli posiada status nauczyciela dyplomowanego jeden jest nauczycielem kontraktowym
11.Budynek przedszkola jest bezpieczny i wyremontowany , posiada 3 kondygnacje a obok znajduje się nowocześnie urządzony plac zabaw. W placówce działa kuchnia przygotowująca posiłki dla dzieci .Oddział zamiejscowy mieści się w budynku szkoły w Radawiu i również posiada
swój plac zabaw.
12.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.
13.Wszystkie sprawy dotyczące dzieci rozpatruje dyrektor przedszkola codziennie w godz.
8.00- 9.00
14.Rodzice uiszczają opłatę za wyżywienie dziecka , która wynosi 3 zł dziennie za śniadanie i dwudaniowy obiad. Dodatkowo rodzice uiszczają tzw opłatę stałą - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej godz.13.00.
Dzieci 6-letnich , realizujących obowiązek szkolny – opłata ta nie dotyczy.
15.Przedszkole prowadzi terapię dzieci niepełnosprawnych w postaci zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć integracyjnych.

Informacja z działalności przedszkola w danym roku szkolnym składana jest każdego roku u pani Sekretarz Teresy Czaja.

PDFAktualny Statut Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (193,48KB)

 

PDFInformacja o działalności przedszkola.pdf (60,89KB)

PDFStatut Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (107,75KB)

PDFAneks do statutu Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (60,86KB)

PDFUchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie przedszkola.pdf (62,66KB)

 

 

Klauzula o RODO


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zębowicach, mający siedzibę w Zębowicach (46-048) przy ul. Izydora Murka 2.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie - nr tel. 77 421 60 76, wew. 28 poprzez adres email: zebowops@op.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zebowice.pl. lub tel. 77 421 60 76, wew. 30.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zębowicach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.