Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2015 roku

PDFZarzadzenie Nr Or.120.01.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2015 roku w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2015 roku.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.02.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2015 roku w sprawie rozliczania wydatków i kosztów gospodarki mieszkaniowej.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.03.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzedzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.4.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia limitu zużycia paliwa na rok 2015.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.5.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zębowice i planu kontroli zewnętrznych w 2015 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.6.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.7.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.8.2105 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.9.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.10.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania p.o. dyrektora instytucji kultury - GOIKiCz.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.120.11.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie wytycznych dot. prowadzenia gosp. pojazdami służbowymi w UG w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.12.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie delegowania pracowników merytorycznychz Gminy Zębowice do udziału w pracach Zespołów problemowych - Strategia.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.13.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.14.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.15.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach orza systemu wykrywania i alarmowania.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.16.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 września 2015 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania - systemy fotowoltaiczne.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.17.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or 120.18.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or 120.19.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie pzreprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, należności oraz aktywów i pasywów.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or 120.20.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach OSP.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 09.01.2015