Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami

PDFZKo.6232.5.2020.KH - INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH.pdf 

 

Rejestr działalności regulowanej

PDFRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości z dnia 15.10.2020 r..pdf
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 r.

PDFOpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok.pdf
 

Harmonogram odbioru odpadów

PDFHarmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Zębowice od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.pdf

PDFHarmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Zębowice od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r..pdf
 

Dokumenty do pobrania:

PDFDeklaracja o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFDruk zgłoszenia kompostowania.pdf

PDFDruk sprawozdania z kompostowania odpadów bio za 2019 rok.pdf 

PDFDOKUMENTY PRZYJĘCIA ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI.pdf

PDFREGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZĘBOWICACH.pdf
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2019 rok.pdf 

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2018 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2017 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2016 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2015 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2015 rok - projekt.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2014 rok.pdf

Azbest

PDFZapytanie ofertowe dot. wyrobów zawierających azbest z dnia 29 maja 2017 r..pdf

        PDFZałącznik Nr 1 - wykaz nieruchomości objętych zadaniem.pdf

        PDFZałącznik Nr 2 - folmularz ofertowy.pdf

PDFOgłoszenie po wykonaniu zadania dot. VII konkursu w sprawie usuwania azbestu.pdf

PDFDotyczy przdstawienia swojej oferty w przedmiocie zamówienia demontażu, zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.pdf

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice

PDF1.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - strona tytułowa.pdf
PDF2.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str.3-42.pdf
PDF3.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str. 43-45.pdf
PDF4.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str.46-54.pdf
PDF5.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str. 55-62.pdf
PDF6.Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice - str. 63-83.pdf

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

PDFInwentaryzacja wyrobów zawierajacych azbest stan na 31.12.2014.pdf

 

Dane archiwalne

PDFRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf