Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 stycznia 2016 roku w spr.przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

  PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf
  PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf
  PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf
  PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf
  PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.02016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podst.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 10 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.06.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

    PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf 

    PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf 

    PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf
    PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf
    PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.08.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.09.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przekazania kierownkom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2016 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 008 o numerze rejestracyjnym OPC 083D jednosce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr.W.0050.12.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie norm eksploatacyjnych i norm zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia specjalne jednostek OSP z terenu gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2016 roku w spr. umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali uzytkowych, pomieszczeń gospodarczych..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 206 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016-2017.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczyvch.pdf 

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr W.0050.40.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr W.0050.41.2016 Wójta Gminy Zębowice w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2016 Wojta Gminy Zębowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wpf.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf
      PDFZałącznik Nr 1 - dochody.pdf
      PDFZałącznik Nr 2 - wydatki.pdf
      XLSZałącznik Nr 3 - inwestycje.xls
      PDFZałącznik Nr 4 - zlecone.pdf
      PDFZałącznik Nr 5 - zlecone.pdf
      XLSZałącznik Nr 6 - dotacje.xls
      XLSZałącznik Nr 7 - wydatki sołectw.xls
      PDFZałącznik Nr 8 - ZGKiW.pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.pdf
PDFMateriały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
     PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wpf.pdf
     PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wpf.pdf
PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zębowice i jej jednostkach organizacyjnych.pdf

     PDFZałącznik nr 1 - pełnomocnictwo.pdf
     XLSXZałącznik nr 2 - rejestr sprzedaży.xlsx
     XLSXZałącznik nr 3 - rejestr zakupów.xlsx
     PDFZałącznik nr 4 - zmiana danych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2016 Wójta Gminy Zębowice z 30 grudnia 2016 r. w spr. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców + załącznik.pdf