Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2016 roku

PDFZarządzenie Nr Or.120.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2016 roku.pdf
PDFZarządzenie Nr Or.120.2.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnyh przygotowań obronnych w Gminie Zębowice w 2016 roku.pdf
PDFZarządzenie Nr. Or.120.3.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2016.pdf

PDFZarządzenie Or.120.4.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.5.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice.pdf

     PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.120.5.2016.pdf

PDFZarządzenie Nr 120.6.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie określenia czynności kancelaryjnych dot. znakowania spraw.pdf

PDFZarządzenie Nr 120.7.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia opiekunów sołectw Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.8.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zębowice i planu kontroli zewnętrznych w 2016 roku + załączniki.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.9.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie Nr 32-2011.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.10.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości i ewidencji projektów dotacjami.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.12.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

      PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.120.12.2016.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.13.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.14.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.15.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.16.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokuemntów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.17.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.18.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, należności oraz aktywów.pdf