Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo lokalne - kadencja 2014-2018

                 Rejestr aktów prawa lokalnego                      

Kadencja 2014-2018

 

 1.Uchwała Nr II.3.2014 z 16.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok (Dz. Urz. poz. 2797 z 22.12.2014 r.)

 2.Uchwała Nr II.4.2014 z 16.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2015 rok (Dz. Urz. poz. 144 z 15.01.2015 r.)

 3.Uchwała Nr III.12.2015 z 10.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok (Dz. Urz. poz. 691 z 19.03.2015 r.)

 4.Uchwała Nr III.24.2015 z 10.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 roku (Dz. Urz. poz.728 z 27.03.2015 r.

 5.Uchwała Nr III.28.2015 z 10.03.2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zębowicach oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  (Dz. Urz. poz. 679 z 17.03.2015 r.)

 6.Uchwała Nr IV.29.2015  z 19.05.2015.r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok (Dz. Urz. poz. 1278 z 25.05.2015 r.)

 7.Uchwała Nr V.41.2015 z 23.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok (Dz. Urz. poz. 1661 z 07.07.2015 r.)

 8.Uchwała Nr V.44.2015 z 23.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. poz.1579 z 02.07.2015 r.)

 9.Uchwała Nr VI.50.2015 z 25.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok (Dz. Urz. poz.2014 z 21.09.2015 r.)

10.Uchwała Nr VII.55.2015 z 01.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok (Dz. Urz. poz.1937 z 09.09.1937 r.)

 11.Uchwała Nr VIII.60.2015 z 27.10.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz.2387 z 05.11.2015 r.)

 12.Uchwała Nr VIII.61.2015 z 27.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz.2388 z 05.11.2015 r.)

13.Uchwała Nr VIII.63.2015 z 27.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok (Dz. Urz. poz.2451 z 09.11.2015 r.)

14.Uchwała Nr VIII.66.2015 z 27.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz.2389 z 05.11.2015 r.)

 15.Uchwała Nr VIII.67.2015 z 27.10.2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  (Dz. Urz. poz.2390 z 05.11.2015 r.)

 16.Uchwała Nr IX.68.2015 z 24.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok (Dz. Urz. poz.2971 z 10.12.2015 r.)

 17.Uchwała Nr IX.71.2015 z 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. poz.3108 z 17.12.2015r.)

 18.Uchwała Nr IX.74.2015 z 24.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz.2717 z 03.12.2015 r.)

19. Uchwała Nr XII.85.2016 z 31.03.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok (Dz. Urz. poz. 908 z 14.04.2016 r.)

20. Uchwała Nr XII.88.2016 z 31.03.2016 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (Dz. Urz. poz. 868 z 11.04.2016 r.)

21.Uchwała Nr XII.89.2016 z 31.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku (Dz. Urz. poz. 869 z 11.04.2016 r.)

22.Uchwała Nr XIII.91.2016  z 23.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok (Dz.Urz. poz. 1615 z 14.07.2016 r.)

23.Uchwała Nr XIII.93.2016 z 23.06.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice  (Dz. Urz. poz. 1476 z 05.07.2016 r.)

24.Uchwała Nr XIII.94.2016 z 23.06.2016 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 1505 z 06.07.2016 r.)

25.Uchwała Nr XIII.95.2016 z 23.06.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice  (Dz. Urz. poz. 1506 z 06.07.2016 r.)

26.Uchwała Nr XIII.96.2016 z 23.06.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 1477 z 05.07.2016 r.)

27.Uchwała Nr XIII.97.2016 z 23.06.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. poz. 1478 z 05.07.2016 r.)

28.Uchwała Nr XIV.106.2016  z 05.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok (Dz. Urz. poz. 1899 z 16.09.2016 r.)

29.Uchwała Nr XIV.108.2016  z 05.09.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice (Dz. Urz. poz.1923 z 21.09.2016 r.)

30.Uchwała Nr XIV.111.2016  z 05.09.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz.1863 z 12.09.2016 r.)

31.Uchwała Nr XIV.112.2016  z 05.09.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 1864 z 12.09.2016 r.)

32.Uchwała Nr XV.114.2016  z 27.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok (Dz. Urz. poz. 2122 z 14.10..2016 r.)

33.Uchwała Nr XVI.120.2016  z 21.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok (Dz. Urz. poz. 2664 z 08.12.2016 r.)

34.Uchwała Nr XVI.121.2016  z 21.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz. 2543 z 01.12.2016 r.)

35.Uchwała Nr XVI.122.2016  z 21.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. poz. 2544 z 01.12.2016 r.)

36.Uchwała Nr XVI.124.2016  z 21.11.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice (Dz. Urz. poz. 2545 z 01.11.2016 r.)

37.Uchwała Nr XVII.126.2016  z 16.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok (Dz. Urz. poz. 59 z 03.01.2017 r.)

38.Uchwała Nr XVII.130.2016  z 16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok (Dz. Urz. poz. 75 z 04.01.2017 r.)

39.Uchwała Nr XVII.135.2016  z 16.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach (Dz. Urz. poz. 2856 z 27.12.2016 r.)

40.Uchwała Nr XVII.136.2016  z 16.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Zębowice (Dz. Urz. poz. 2857 z 27.12.2016 r.)

41.Uchwała Nr XIX.139.2017  z 07.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok (Dz. Urz. poz. 557 z 20.02.2017 r.)

42.Uchwała Nr XIX.145.2017  z 07.02.2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice (Dz. Urz. poz. 489 z 13.02.2017 r.)

43.Uchwała Nr XX.147.2017  z 14.03.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok (Dz. Urz. poz. 855 z 21.03.2017 r.)

44.Uchwała Nr XX.154.2017  z 14.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 846 z 17.03.2017 r.)

45.Uchwała Nr XX.155.2017  z 14.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 847 z 17.03.2017 r.)

46.Uchwała Nr XX.156.2017  z 14.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2017 roku (Dz. Urz. poz. 848 z 17.03.2017 r.)

47.Uchwała Nr XXI.158.2017  z 28.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. poz. 947 z 30.03.2017 r.)

48.Uchwała Nr XXII.165.2017  z 27.06.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok (Dz. Urz. poz. 1953 z 12.07.2017 r.)

49.Uchwała Nr XXII.167.2017  z 27.06.2017 r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 1880 z 06.07.2017 r.)

50.Uchwała Nr XXIII.172.2017  z 29.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok (Dz. Urz. poz. 2204 z 07.09.2017 r.)

51.Uchwała Nr XXIV.179.2017  z 26.09.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok (Dz. Urz. poz. 2529 z 11.10.2017 r.)

52.Uchwała Nr XXV.184.2017  z 09.11.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok (Dz. Urz. poz. 2875 z 23.11.2017 r.)

53.Uchwała Nr XXV.187.2017  z 09.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz. 2857 z 20.11.2017 r.)

54.Uchwała Nr XXV.188.2017  z 09.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów (Dz. Urz. poz. 2858 z 20.11.2017 r.)

55.Uchwała Nr XXV.189.2017  z 09.11.2017 r. w sprawie określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją (Dz. Urz. poz. 2859 z 20.11.2017 r.)

56.Uchwała Nr XXVI.193.2017  z 28.11.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 r.  (Dz. Urz. poz. 3168 z 11.12.2017 r.)

57.Uchwała Nr XXVI.194.2017  z 28.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz. 2970 z 04.12.2017 r.)

58.Uchwała Nr XXVII.196.2017  z 11.12.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok (Dz. Urz. poz. 3256 z 20.12.2017 r.)

59.Uchwała Nr XXVII.197.2017  z 11.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 3325 z 28.12.2017 r.)

60.Uchwała Nr XXVII.199.2017  z 11.12.2017 r.zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 3236 z 15.12.2017 r.)

61.Uchwała Nr XXVIII.200.2018  z 16.01.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 265 z 26.01.2018 r.)

62.Uchwała Nr XXVIII.206.2018  z 16.01.2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu (Dz. Urz. poz. 256 z 25.01.2018 r.)

63.Uchwała Nr XXIX.208.2018  z 19.03.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 1000 z 04.04.2018 r.)

64.Uchwała Nr XXIX.210.2018  z 19.03.2018 r. w sprawie podziału gminy Zębowice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. poz. 841 z 26.03.2018 r.)

65.Uchwała Nr XXIX.211.2018  z 19.03.2018 r. w sprawie podziału gminy Zębowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. poz. 842 z 26.03.2018 r.)

66.Uchwała Nr XXIX.212.2018  z 19.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwo Radawie i Łąka i nadania im statutu (Dz. Urz. poz. 843 z 26.03.2018 r.)

67.Uchwała Nr XXIX.213.2018  z 19.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2018 roku (Dz. Urz. poz. 844 z 26.03.2018 r.)

68.Uchwała Nr XXX.218.2018  z 18.05.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 1586 z 28.05.2018 r.)

69.Uchwała Nr XXX.223.2018  z 18.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. poz. 1559 z 23.05.2018 r.)

70.Uchwała Nr XXXI.227.2018  z 27.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 2089 z 10.06.2018 r.)

71.Uchwała Nr XXXI.232.2018  z 27.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia (Dz. Urz. poz. 2069 z 09.06.2018 r.)

72.Uchwała Nr XXXII.233.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 2614 z 26.09.2018 r.)

73.Uchwała Nr XXXII.237.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. poz. 2548 z 20.09.2018 r.)

74.Uchwała Nr XXXII.238.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. poz. 2549 z 20.09.2018 r.)

75.Uchwała Nr XXXII.239.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (Dz. Urz. poz. 2550 z 20.09.2018 r.)

76.Uchwała Nr XXXII.242.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (Dz. Urz. poz. 2551 z 20.09.2018 r.)

77.Uchwała Nr XXXII.243.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Dz. Urz. poz. 2583 z 24.09.2018 r.)

78.Uchwała Nr XXXII.244.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice (Dz. Urz. poz. 2552 z 20.09.2018 r.)

79.Uchwała Nr XXXII.245.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach (Dz. Urz. poz. 2553 z 20.09.2018 r.)

80.Uchwała Nr XXXII.246.2018  z 11.09.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (Dz. Urz. poz. 2554 z 20.09.2018 r.)

81.Uchwała Nr XXXIII.247.2018  z 26.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 3154 z 09.11.2018 r.)

82.Uchwała Nr XXXIII.248.2018  z 26.10.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz. 3088 z 06.11.2018 r.)

83.Uchwała Nr XXXIII.249.2018  z 26.10.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 3060 z 05.11.2018 r.)

84.Uchwała Nr XXXIII.250.2018  z 26.10.2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. poz. 3061 z 05.11.2018 r.)

85.Uchwała Nr XXXIII.251.2018  z 26.10.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok (Dz. Urz. poz. 3089 z 06.11.2018 r.)