Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2017 roku

PDFUchwała Nr XVIII.137.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (539,02KB)

PDFUchwała Nr XVIII.138.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf (115,78KB)

PDFUchwała Nr XIX.139.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (107,90KB)

PDFUchwała Nr XIX.140.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia7 lutego 2017 r. w spr. zwolnienia zakładu budżetowego-ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Zębowice.pdf (101,51KB)

PDFUchwała Nr XIX.141.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf (353,43KB)

PDFUchwała Nr XIX.142.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.pdf (336,91KB)

PDFUchwała Nr XIX.143.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf (739,34KB)

PDFUchwała Nr XIX.144.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (109,99KB)

PDFUchwała Nr XIX.145.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice.pdf (106,79KB)

PDFUchwała Nr XX.146.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice + załącznik.pdf (2,17MB)

PDFUchwała Nr XX.147.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (111,46KB)

PDFUchwała Nr XX.148.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (186,15KB)

PDFUchwała Nr XX.149.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (103,05KB)

PDFUchwała Nr XX.150.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (106,39KB)

PDFUchwała Nr XX.151.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX.144.2017.pdf (97,37KB)

PDFUchwała Nr XX.152.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf (99,92KB)

PDFUchwała Nr XX.153.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego + załączniki.pdf (863,06KB)

PDFUchwała Nr XX.154.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Zębowice.pdf (102,13KB)

PDFUchwała Nr XX.155.2017 Rady Gminy Zebowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Zębowice.pdf (103,94KB)

PDFUchwała Nr XX.156.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności + załącznik.pdf (216,48KB)

PDFUchwała Nr XXI.157.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały.pdf (99,69KB)

PDFUchwała Nr XXI.158.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawire dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (815,45KB)

PDFUchwała Nr XXI.159.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (102,30KB)

PDFUchwała Nr XXI.160.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (101,14KB)

PDFUchwała Nr XXI.161.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (101,64KB)

PDFUchwała Nr XXI.162.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (106,55KB)

PDFUchwała Nr XXII.163.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.pdf (96,92KB)

PDFUchwała Nr XXII.164.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.pdf (99,85KB)

PDFUchwała Nr XXII.165.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (112,35KB)

PDFUchwała Nr XXII.166.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (101,76KB)

PDFUchwala Nr XXII-167-2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany stawki opłaty za gosp. odp. kom..pdf (105,30KB)

PDFUchwała Nr XXII.168.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia wspólnego.pdf (100,14KB)

PDFUchwała Nr XXII.169.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf (99,73KB)

PDFUchwała Nr XXII.170.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf (99,81KB)

PDFUchwała Nr XXII.171.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (99,28KB)

PDFUchwała Nr XXIII.172.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok..pdf (112,08KB)

PDFUchwała Nr XXIII.173.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (182,40KB)

PDFUchwała Nr XXIII.174.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki.pdf (101,28KB)

PDFUchwała Nr XXIII.175.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Zębowicach.pdf (103,45KB)

PDFUchwała Nr XXIII.176.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.pdf (103,41KB)

PDFUchwała Nr XXIII.177.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Zębowice.pdf (200,51KB)

PDFUchwała Nr XXIII.178.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.pdf (199,22KB)

PDFUchwała Nr XXIV.179.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (112,36KB)

PDFUchwała Nr XXIV.180.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.pdf (100,64KB)

Uchwała Nr XXIV.181.2017 została podjęta jako projekt

PDFUchwała Nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zębowice.pdf (186,79KB)

PDFUchwała Nr XXIV.183.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zębowice..pdf (185,77KB)

PDFUchwała Nr XXV.184.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (109,58KB)

PDFUchwała Nr XXV.185.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,97MB)

PDFUchwała Nr XXV.186.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf (103,86KB)

PDFUchwała Nr XXV.187.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (108,64KB)

PDFUchwała Nr XXV.188.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (103,40KB)

PDFUchwała Nr XXV.189.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją..pdf (205,88KB)

PDFUchwała Nr XXV.190.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (297,80KB)

PDFUchwała Nr XXV.191.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII.69.99.pdf (97,27KB)

PDFUchwała Nr XXV.192.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa Radawia.pdf (100,69KB)

PDFUchwała Nr XXVI.193.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gm. Zębowice na 2017 rok.pdf (108,23KB)

PDFUchwała Nr XXVI.194.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (101,87KB)

PDFUchwała Nr XXVI.195.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publ. Szkoły Podstawowej w Zębowicach.pdf (104,35KB)

PDFUchwała Nr XXVII.196.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2017 r..pdf (108,84KB)

PDFUchwała Nr XXVII.197.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2018 r..pdf (3,17MB)

PDFUchwała Nr XXVII.198.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,22MB)

PDFUchwała Nr XXVII.199.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchw. - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....pdf (110,33KB)